POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLÁKA

POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLÁKA

Publikováno: 6.9.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

Téma 4. rodičovské kavárny.

K dubnovému zápisu do prvních tříd se povinně musí dostavit každé dítě, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dovrší 6 let věku. Nejeden rodič v tomto období začíná řešit, jak svého předškoláka co nejlépe připravit pro nástup do školy, či zda nezvážit odložení školní docházky.

Překážkou nástupu do školy může být vývojová nezralost – dítě je velmi drobné, fyzicky slabé, často nemocné, může být nevyzrálé v oblasti zrakového nebo sluchového vnímání (např. nedokáže zrakem rozlišit tvarově podobné obrazce, a proto by si pletlo písmena, nerozezná první hlásku ve slově apod.), neorientuje se v termínech nahoře - dole, vpředu - vzadu, blízko - daleko, nemá rozvinutou početní představu, nedokáže udržet pozornost u jedné činnosti, jakmile se objeví překážka nebo neúspěch, rychle se vzdává, je křehké, plačtivé.

Trénink školou požadovaných dovedností může začít až tehdy, když dítě dosáhne určité vývojové úrovně, která je ale zcela individuální. Některé dítě může být pro školu zralé už jako pětileté, u jiného dílčí nezralosti mohou přetrvávat i v sedmi letech.

 

Jak poznáme, kdy je dítě pro školu zralé a jak jej můžeme připravit na zápis, respektive na nástup do první třídy? Na tyto otázky vám odpovíme na besedě Poslední rok předškoláka, která proběhne 3. října 2019 v rámci tradičních Rodičovských kaváren na ZŠ Václavské nám. 8. Srdečně zveme nejen rodiče předškoláků, ale i pedagogy, případně vedoucí zájmových kroužků, kteří s předškolními dětmi pracují. Tématem vás provedou a na vaše dotazy budou odpovídat zkušená učitelka 1. stupně Mgr. Lenka Brdová a školní psycholožka Mgr. Eva Kneblová.

Těšíme se na vaši návštěvu!