Den dětí

Den dětí

Publikováno: 8.6.2019 Autor(ka): Romana Binderová

Dopoledne na hřišti

V pátek dopoledne se celá naše škola sešla na hřišti, kde jsme společně oslavili Den dětí. Počasí nám přálo a zábavné atrakce, které paní vychovatelky připravily, si děti a žáci náramně užili. Příjemným překvapením na závěr byla sladká odměna.

Velké poděkování patří také budoucím kosmetičkám z SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., za krásné malování obrázků dětem na obličej a studentům Pedagogického lycea za pomoc na jednotlivých stanovištích.