Screeningové testování žáků

Screeningové testování žáků

Publikováno: 29.8.2021 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne na začátku nového školního screeningové testování žáků, a to celkem třikrát. Další testování je plánované jen v případě, že by výskyt pozitivních testů přesáhl v našem okrese počet 25 na 100 000 provedených testů (v součtu dvou prvních testů).

Kdy se testuje?

Přípravné a 1. třídy: 1., 6. a 9. září 2021

2. - 9. třídy: 1., 6. a 9. září 2021

Kdo se testuje?
Všichni žáci.
Kdo má výjimku?

 Ti, kteří splní podmínky: 

  • 14 dní po plně dokončeném očkování (předložení certifikátu, popř. QR kódu v aplikaci Tečka)
  • 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19
  • doklad o negativním testu z odběrového místa
Čím se testuje?
 Antigenním testem GENRUI BioTech - použití je stejné jako u předchozích testů.

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

Akceptujeme přinesené testy, které jsou na seznamu povolených. Testování však musí proběhnout ve škole.

Co když žák testování odmítne?

Může se zúčastnit prezenční výuky, ale je povinen po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení nosit ochranu dýchacích test (do 15 let - rouška, výjimky - žáci s PAS, zdravotní důvody podložené lékařským potvrzením). Netestovaný žák nesmí ve vnitřních prostorách cvičit, nesmí zpívat, v době konzumace potravin a nápojů musí dodržet rozestup min. 1,5 m. Podmínky platí po dobu screeningového testování do 9. 9. 2021.

Co když je žák pozitivní?
Nesmí se dále účastnit výuky, bude izolován od ostatních spolužáků. Škola mu vydá potvrzení o pozitivním výsledku a kontaktuje zákonné zástupce. Ti si žáka vyzvednou a telefonicky kontaktují svého pediatra, který dítě odešle na ověřovací PCR test. Zákonný zástupce informuje neprodleně třídního učitele (školu) o výsledku PCR testu. Žák se vrací do školy po předložení negativního PCR testu nebo po předložení potvrzení o ukončení izolace.
Jaké to má důsledky pro spolužáky ve třídě?

Pokud byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s pozitivním žákem nebo pedagogem, nesmí se do zjištění výsledku ověřovacího PCR testu pozitivní osoby účastnit výuky (výjimka - očkovaní, v ochranné lhůtě 180 dní). Prakticky se bude jednat pouze o testování 9. září. Třída pak dle zákona přechází po tuto dobu na distanční výuku. Pokud se infekce u pozitivně testovaného žáka nepotvrdí, všichni žáci se vrací k prezenční výuce.

Úplné znění naleznete v přiloženém metodickém pokynu. Pokud dojde ke změně, budeme informace aktualizovat.

Přiložené soubory ke stažení