O naší třídě

O naší třídě

Naše třída je třídou nově založenou od školního roku 2020/21, jsme třídou

specializovanou pro výuku dětí s poruchami učení. V tuto chvíli tvoří náš tým

5 dívek a 6 chlapců. Stará se o nás pan učitel Pavel Placek - speciální pedagog

a paní asistentka Eva Vítová.

 

Kontakty:

pavel.placek@zsvaclavskenam.cz

eva.vitova@zsvaclavskenam.cz

 

Konzultační hodiny:

Mgr. Pavel Placek - středa - 13:00 - 13:45

Eva Vítová - pondělí - 13:30 - 14:15

Třídní učitel

Mgr. Pavel Placek třídní učitel III. D, spec. pedagog pavel.placek@zsvaclavskenam.cz 736 513 805

Kalendář akcí