INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Publikováno: 9.7.2020 Autor(ka): Romana Binderová

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Vážení rodiče,

přihláška do školní družiny na školní rok 2020/21 je volně ke stažení na našich webových stránkách v sekci DRUŽINA – DOKUMENTY (nebo klikněte zde). Rodiče dětí, kteří přihlášku neobdrželi nebo neodevzdali na konci školního roku a mají o školní družinu zájem, ji mohou vyplněnou a podepsanou odevzdat osobně v kanceláři školy na Václavském náměstí (středa 8:00 - 12:00), popřípadě vhodit do schránky na hlavní budově školy Václavské nám. 8 nebo Jubilejní park 23, nejpozději však do 31. 7. 2020.

Podmínkou přijetí do ŠD je ve stanoveném termínu uhrazená úplata za ŠD. V případě, že úplata bude uhrazena po termínu a bude naplněna kapacita ŠD, Vaše dítě nebude do ŠD přijato.

Splatnost úplaty:

a) Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek:

    - za období září až prosinec se splatností k 20. 8. 2020, a to 1 000 Kč

     - za období leden až červen se splatností k 20. 1. 2021, a to 1 000 Kč

b) Úplatu je možné uhradit jednorázově:

     - za období září až červen se splatností k 20. 8. 2020, a to 2 000 Kč

c) Způsob úplaty:

     - převodem na účet školy – bankovní spojení: 203887430/0600. 

       Při platbě uvedťe do poznámky příjmení, jméno a rok narození svého dítěte.

                                               

                                                                                                       Mgr. Romana Binderová