UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Publikováno: 11.3.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče, milí žáci!

Po dobu mimořádného opatření budou třídní učitelé vkládat učivo na webové stránky jednotlivých tříd, konkrétné do sekce "co se učíme". Sledujte, prosím, pravidelně aktualizace na webu školy. V případně nejasností můžete každý pracovní den během dopoledních hodin kontaktovat pedagogické pracovníky na služebních e-mailech.

Připravujeme pro vás také seznam užitečných odkazů na různá online procvičování a testy, které dětem napomohou k upevňování učiva.

Prosím všechny o pravidelné vypracovávání učiva a procvičování tak, abychom mohli po návratu do školy plynule navázat a stihli probrat všechnu látku do konce školního roku.

Děkuji za spolupráci a přeji všem rodinám pevné zdraví!

Renata Jahodová, ředitelka školy