Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Publikováno: 8.6.2020 Autor(ka): Lenka Brdová

Informace o změně výše platby

Stanovení poplatku za školní družinu ve školním roce 2020/2021

Poplatek za ŠD od 1. 9. 2020 činí:

a) Výše úplaty respektuje §14 vyhlášky74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Je stanovena měsíční částkou, kterou určuje svým rozhodnutím ředitelka školy pro vymezené období.

b) Měsíční výše úplaty není závislá na počtu dní, ve kterých se žák v průběhu měsíce skutečně účastnil činnosti družiny.

c) Ředitelka školy na základě doporučení ČŠI a dohody se zřizovatelem stanovila úplatu za ŠD na 200 Kč měsíčně, včetně neinvestičních nákladů / hračky, výtvarný materiál, spol. hry/.

Splatnost úplaty: 

a) Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek:

  • za období září až prosinec se splatností k 20. 8. 2020, a to 1 000 Kč
  • za období leden až červen se splatností k 20. 1. 2021, a to 1 000 Kč

b) Úplatu je možné uhradit jednorázově:

- za období září až červen se splatností k 20. 8. 2020, a to 2 000 Kč

c) Způsob úplaty:

- převodem na účet školy – bankovní spojení: 203887430/0600.  Při platbě uveďte do poznámky příjmení, jméno a rok narození svého dítěte.

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny. Pokud nebude poplatek za školní družinu včas uhrazen, bude docházka žáka do školní družiny ukončena k poslednímu dni v měsíci, za který byla úhrada zaplacena.