VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Publikováno: 16.6.2020 Autor(ka): Romana Binderová

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v době mimořádného opatření byla školní družina uzavřena, budeme Vám během měsíce června 2020 vracet poplatek za duben až červen ve výši 300 Kč.

Prosíme rodiče, jejichž děti do školy nenastoupily nebo se k nim tato informace nedostala, aby nejpozději do pátku 5.6. zaslali číslo svého účtu na mail:

skolni.druzina@zsvaclavskenam.cz ( nezapomeńte uvést jméno, příjmení a třídu svého dítěte).

 

                                                                                                             Mgr. Romana Binderová