Přípravná třída

Přípravná třída

 

Vítáme vás na stránkách přípravné třídy Základní školy Václavské náměstí 

 

Všem budoucím prvňáčkům přejeme šťastný vstup do školních let, radost z tvůrčího přístupu a mnoho nezapomenutelných školních zážitků.

                      

 

Třídní učitelka: Soňa Havlíčková       

Asistentka pedagoga: Magda Bíbrová                  

 

Kontakt:

  • sborovna 1. stupně  703 159 127,605 223 226
  • sona.havlickova@zsvaclavskenam.cz
  • konzultační hodiny třídní učitelky ve šk. r. 2021/2022 : středa 7:00-7:45
  • konzultační hodiny asistentky pedagoga ve šk. r. 2021/2022: po tel.domluvě
  • magda.bibrova@zsvaclavskenam.cz

 

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034