O třídě

Vítáme vás na stránkách přípravné třídy Základní školy Václavské náměstí.

Třídní učitel: Mgr. Dagmar Muchová                             

Asistent pedagoga: Denisa Veselá

 Kontakt: sborovna 1. stupně 605 223 226

               dagmar.muchova@zsvaclavskenam.cz

 

Ve třídě je v současnosti devět dětí /bylo nás na začátku školního roku deset/ - jedno děvče a osm kluků.

Na stránkách si můžete přečíst aktuální informace z naší třídy a prohlédnout fotografie ze všech akcí, kterých se účastníme.

 

 

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00

3. 9. – 6. 9.

3.9.2019 – 6.9.2019

3. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

4. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

5. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

6. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)