O třídě

Vítáme vás na stránkách přípravné třídy Základní školy Václavské náměstí.

 

Třídní učitel: Mgr. Dagmar Muchová                        

 Kontakt: sborovna 1. stupně 605 223 226

               dagmar.muchova@zsvaclavskenam.cz

               konzultační hodiny ve škol. r. 2019/2020: pondělí v 14:00 - 14:45 hodin                                                                    Asistent pedagoga: Denisa Veselá

Kontakt: sborovna 1. stupně 605 223 226

              denisa.vesela@zsvaclavskenam.cz

              konzultační hodiny ve škol. r. 2019/2020: úterý v 10:55 - 11:40 hodin

 

Na stránkách si můžete přečíst aktuální informace z naší třídy a prohlédnout fotografie ze všech akcí, kterých se účastníme.

 

 

Kalendář akcí

29. 10. – 30. 10.

29.10.2019 – 30.10.2019

Během podzimních prázdnin bude PŘERUŠEN provoz školní družiny i školní jídelny.