O třídě...

O třídě...

SLIB  PRVŇÁČKŮ

Slavnostně dnes přísaháme, že se učit budeme,

písmenka a číslice za kamarády vezmeme.

Chceme být pilní žáci, celý svět dobře znát,

budeme nejlepší prvňáci, škola je náš kamarád.

TAK  PŘÍSAHÁME!

Třídní učitel

Mgr. Dana Vaniová třídní učitelka I. třídy, speciální pedagog dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz +420 605 223 228

Kalendář akcí

17:00 – 19:00

Téma: Když táta a máma neladí

V pořadí již 3. posezení v improvizované rodičovské kavárně v hlavní budově na Václavském náměstí. Všichni dospěláci jsou srdečně vítáni!