O třídě...

O třídě...

SLIB  PRVŇÁČKŮ

Slavnostně dnes přísaháme, že se učit budeme,

písmenka a číslice za kamarády vezmeme.

Chceme být pilní žáci, celý svět dobře znát,

budeme nejlepší prvňáci, škola je náš kamarád.

TAK  PŘÍSAHÁME!

 

Třídní učitelka: Mgr. Dana Vaniová
              Asistentka pedagoga: Ivana Svobodová             

Třídní učitel

Mgr. Dana Vaniová třídní učitelka I. třídy, speciální pedagog dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz +420 605 223 228

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00