Třídní schůzka (21. 9. 2022)

Třídní schůzka (21. 9. 2022)

Publikováno: 22.9.2022 Autor(ka): Radka Nováková

V se tředu 21. 9. 2022 v 16:00 proběhla první třídní schůzka 6.A v tomto školním roce. Na následujících řádcích se dočtete, co bylo obsahem schůzky. Pro více informací mě kontaktujte na radka.novakova@zsvaclavskenam.cz. 

Kontrola komunikačních kanálů školy

 • prosíme o pravidelnou kontrolu:

aplikace BAKALÁŘI

školních webových stránek

žákovského emailu

omluvenkového listu

Absence, nemoci a omlouvání žáků z výuky

 • Do 3 dnů od počátku absence (počítá se i víkend)
 • Přes aplikaci Bakaláři
 • Telefonicky – sborovní telefon +420 777 067 107
 • Emailem třídní učitelce
 • Po návratu neprodleně omluvenka v omluvenkovém listu
 • Pokud omlouváme do TVZ, je nutné napsat odkdy dokdy necvičí
 • Žák musí být přítomen v budově nejpozději v 7:55. Výuka začíná v 8:00. Příchod po této době hodnotíme jako nepřítomnost žáka ve výuce. Pro její omlouvání platí stejná pravidla jako u běžné absence.
 • Jestliže požaduje zákonný zástupce dřívější odchod žáka z vyučování (např. z důvodu lékařs. vyšetření) a nemůže se osobně dostavit k vyzvednutí dítěte, vyplní Žádost o uvolnění žáka z dopolední (odpolední) výuky. Tím přebírá zodpovědnost za zdraví a bezpečnost dítěte. Pro následné omlouvání platí stejná pravidla jako u běžné absence.
 • Z rodinných důvodů lze žáka omluvit pouze jednou za pololetí. Jeden den absence z rodinných důvodů může být omluven rodičem, více dnů je nutné hlásit předem - schvaluje ředitelka školy. 

Kolektiv třídy, vztahy žáků, přechod na 2. stupeň 

 • spolupráce se ŠPP

Doučování a mimoškolní aktivity

 • doučování u AP třídy, případně specializace na konkrétní předměty -->jednotliví vyučující 2. stupně
 • nabídka mimoškolních aktivit předána ZZ a žákům

Pomůcky do výuky

 • seznam pomůcek najdete zde

 

Miniální preventivní program školy

 • dokument k nahlédnutí zde