Den učitelů - 28.března

Den učitelů - 28.března

Publikováno: 28.3.2021 Autor(ka): Tamara Bulantová

Jan Ámos Komenský 1592 - 1670

učitel národů

V České republice patřil 28. březen vždy učitelům. Oslavoval jejich práci a poslání. Ne náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Ámose Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. V posledních letech se ale na tento svátek zapomíná.

Částečně i z důvodu, že od roku 1994 z rozhodnutí Unesca je za Světový den učitelů považován 5. říjen, ale i proto, že ani jeden z těchto dnů není v našem státě zařazen mezi významné dny.

Zmínka o tom, že se 28. března narodil Jan Ámos Komenský, už v kalendářích není 20 let. Přitom je to velká škoda, protože z jeho učení a systému školství je čerpáno dodnes.

Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti, kdy si žáci měli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi.

Zároveň kladl velký důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

 

Přiložené soubory ke stažení