Důležité upozornění školní družiny

Důležité upozornění školní družiny

Publikováno: 18.7.2019 Autor(ka): Romana Binderová

Uhrazení poplatku

Vážení rodiče.

nezapomeňte, prosím, nejpozději do 20. srpna 2019 uhradit poplatek za školní družinu. Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc. Hradí se bezhotovostním způsobem 1 x ročně (1000,-Kč), popřípadě 2 x ročně ( 500,- Kč do 20.srpna + 500,- Kč do 20. ledna) na účet školy.

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny.

Číslo účtu školy: 203887430/0600. Při platbě uveďte do poznámky příjmení, jméno a datum narození svého dítěte.

Veškeré informace naleznete také v pokynech, které jste obdrželi s přihláškou do školní družiny a na webových stránkách naší školy.

Platba v hotovosti u vedoucí vychovatelky již nelze!

                                                                                                                               Mgr. Romana Binderová