Konec školního roku

Konec školního roku

Publikováno: 1.7.2022 Autor(ka): Zuzana Urbánková

Třicátého června jsme šli do školy na dlouhé dva měsíce naposledy. I když jsme ve škole strávili pouze 1 hodinu, byla plná (mnohdy i emotivních) zážitků.

Nejprve jsme se sešli ve školní tělocvičně, kde pro nás měla paní ředitelka nachystáno několik milých slov chvály. Všichni jsme se rozloučili s vycházejícími žáky a pedagogickými pracovníky, se kterými se v příštím školním roce již nesetkáme.

Pak následovala událost, na kterou se mnozí těší, jiní se jí bojí, ale nevyhne se jí nikdo – předávání vysvědčení. Žáci svým učitelkám, učitelům i asistentkám a asistentům předali spoustu krásných květin, dobrot a spoustu dalších pozorností, za které všichni moc děkují.

Celý den uzavírala procházka po školních schodech. Pro páťáky to byla cesta první, vedoucí je na druhý stupeň. Pro deváťáky a další vycházející žáky cesta poslední, jejich kroky budou směřovat za dalším vzděláváním, prací a již skoro-dospělým životem. Na rozloučenou si každý naposledy zazvonil a HURÁ na prázdniny!