Přehled důležitých dat pro přijímací řízení

Přehled důležitých dat pro přijímací řízení

Publikováno: 4.11.2020 Autor(ka): Tamara Bulantová

Pro vycházející z 8. a 9. ročníků

Pro vycházející z 5. ročníků

Termín - Aktivita
30. listopadu 2020 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou.


2.-15. ledna 2021 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo
Gymnázium se sportovní přípravou.


2.-15. února 2021 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou


15.-31. ledna 2021 Talentové zkoušky v konzervatořích.


1. března 2021 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední školy do oborů bez
talentové zkoušky.


12. dubna 2021 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro
čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia


13. dubna 2021 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro
čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia


12. května 2021 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.


13. května 2021 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
Dokument s termíny je zveřejněn na stránkách MŠMT zde https://www.msmt.cz/