Sportovní den 29.6.2022

Sportovní den 29.6.2022

Publikováno: 1.7.2022 Autor(ka): Jana Moltašová

Konec školního roku naše škola tradičně zakončila sportovním dnem.

Byla celkem tři stanoviště - tělocvična, školní dvůr a školní hřiště, na kterých si děti postupně zahrály basket, vybíjenou, florbal a osvěžily si své znalosti z ping-pongu. Samozřejmě nechyběl ani tradiční fotbal. Protože byl velmi horký den, učitelé tělocviku pro nás připravili i posezení ve stínu stromů. Ale ani tady se nezahálelo. Svaly sice odpočívaly, ale mozkové závity pracovaly naplno. Konal se zde turnaj v dámě a v jiných logických a strategických hrách.

Sportovní den jsme si moc užili a žáci si zaslouží velkou pochvalu za své sportovní výkony a výdrž. Poděkování patří také všem vyučujícím za pomoc při organizaci.