ÚPLATA ZA ŠD ZA 2. POLOLETÍ

ÚPLATA ZA ŠD ZA 2. POLOLETÍ

Publikováno: 8.1.2021 Autor(ka): Romana Binderová

 Vážení rodiče,

nezapomeňte, prosím, do 20. ledna 2021 uhradit poplatek za školní družinu (druhé pololetí -  únor - červen).          

Poplatek je stanoven na 200,- Kč/měsíc, hradí se převodem z účtu.

Číslo účtu školy – 203887430/0600

Do poznámky v platebním příkazu uveďte příjmení a jméno svého dítěte a rok jeho narození.

Pokud nebude poplatek včas uhrazen, nemůže Vaše dítě již od 1. 2. 2021 ve školní družině pobývat ( viz. Vnitřní řád školní družiny).

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni předvídat vývoj epidemiologické situace, zaplaťte, prosím, na celé 2. pololetí.

Pokud Vaše dítě školní družinu z důvodu distanční výuky nevyužije, bude Vám platba za toto období samozřejmě řádně vrácena na konci školního roku.

                                                 Mgr. Romana Binderová