Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodiče

Publikováno: 25.8.2019 Autor(ka): Romana Binderová

Platba za ŠD

Vážení rodiče,

patrně jste někteří v pokynech školní družiny přehlédli, že do 20. 8. 2019 měl být uhrazen poplatek za školní družinu na školní rok 2019/20 (podmínka nástupu do ŠD). Poplatek je stanoven na 100,- Kč/měsíc. Hradí se bezhotovostním způsobem 1 x ročně (1000,- Kč),  případně 2 x ročně (500,-Kč  do 20. srpna + 500,- Kč do 20. ledna) na účet školy.

Číslo účtu školy – 203887430/0600. Při platbě uveďte do poznámky příjmení, jméno a rok narození svého dítěte.

Poplatek musí být uhrazen vždy před nástupem účastníka do školní družiny (při dodatečné platbě je potřeba prokázat se vychovatelce potvrzením o zaplacení). Pokud se žák do ŠD bez úhrady na účtu dostaví,  hradí zákonní zástupci poplatek 100,- Kč za každou započatou hodinu.

Platba v hotovosti u vedoucí vychovatelky již nelze!!!

                                                        

                                                                                                                Mgr. Romana Binderová