Kolumbus 1

Kolumbus 1

KOLUMBUS je projekt financovaný Městem Znojmem. Vznikl v roce 2012 jako nástroj v boji proti nezaměstnanosti a pro posílení konkurenceschopnosti na trhu práce. Jedním z jeho tematických okruhů je podpora jazykového vzdělávání přímo na základních školách, které zřizuje. Dotace je zaměřena na dvě oblasti - rozšíření výuky cizích jazyků a podporu výuky jazyků. Její výše na kalendářní rok 2019 činí pro naši školu 76 tisíc Kč.

Z finančních prostředků určených na rozšíření výuky (50 tisíc Kč) realizujeme nepovinné předměty konverzace v anglickém jazyce pro nadané žáky 1. stupně. Díky Kolumbovi se mohou také naši prvňáčci seznámit hravou formou s prvními anglickými slůvky. Část finančních prostředků bývá každoročně využívána také pro žáky 2. stupně jako příspěvek na adventní zájezd do Vídně. Finance přidělené na podporu výuky (26 tisíc Kč) využíváme na pořízení jazykových učebnic, různých pomůcek a materiálů na jejich výrobu.