Kolumbus 1

Kolumbus 1

KOLUMBUS je projekt financovaný Městem Znojmem. Vznikl v roce 2012 jako nástroj v boji proti nezaměstnanosti a pro posílení konkurenceschopnosti na trhu práce. Jedním z jeho tematických okruhů je podpora jazykového vzdělávání přímo na základních školách, které zřizuje. Dotace je zaměřena na dvě oblasti - rozšíření výuky cizích jazyků a podporu výuky jazyků. Její výše na kalendářní rok 2022 činí pro naši školu 94 tisíc Kč.

Z finančních prostředků určených na rozšíření výuky (50 tisíc Kč) realizujeme nepovinné předměty konverzace v anglickém jazyce pro nadané žáky 1. stupně. Díky Kolumbovi se mohou také naši druháčci seznámit hravou formou s prvními anglickými slůvky. Finance přidělené na podporu výuky (44 tisíc Kč) využíváme na pořízení jazykových učebnic, efektivní technické podpory, různých pomůcek a materiálů na jejich výrobu.