Kritéria přijetí do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Publikováno: 1.4.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Pokud bude počet přihlášených žáků vyšší, než dovoluje kapacita, budeme se při přijímání o 1. ročníku řídit těmito kritérii:

1.       

dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádovém školském obvodu základní školy stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Znojma č. 01/2020

2.      

dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, tedy ve městě Znojmě nebo jeho místní části

3.      

přihlašované dítě je sourozencem stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, tedy ve městě Znojmě nebo jeho místní části

4.      

přihlašované dítě je sourozencem stávajícího žáka školy s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, tedy mimo město Znojmo nebo jeho místní části

5.      

dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo město Znojmo nebo jeho místní části

V případě, že po sečtení bodů bude počet zapsaných uchazečů se shodným počtem bodů převyšovat počet volných míst, rozhodne o pořadí uchazečů los.

 

                                                                                                                       Mgr. Renata Jahodová

                                                                                                                               ředitelka školy