Letní škola s Kolumbem

Letní škola s Kolumbem

Publikováno: 13.6.2021 Autor(ka): Renata Jahodová

ŠKOLA V LÉTĚ?
Jde to vůbec dohromady? A vlastně proč ne
?!
Přijďte se o tom přesvědčit na našich programech Letní školy s Kolumbem!

Pod záštitou zřizovatele Města Znojma připravili naši pedagogové tři pětidenní prázdninové programy plné zážitků pro žáky různých věkových kategorií.

Ale pozor! Žádné sezení v lavicích, žádné biflování! Týmová práce, posilování sociálních vztahů, rozvoj gramotností, fantazie a kreativity, motoriky, plnění zábavných úkolů, hry, dobrodružství, překonávání nástrah a překážek, pohyb v přírodě, u vody, poznávání památek.

Chcete důkaz, že učit se dá hravě i v parném počasí? Přihlaste se a uvidíte. Pozor, kapacita účastníků je omezená!

Kdy? 9. - 13. srpna 2021
Jak dlouho? 8:00 - 16:00
Kde? areály školy (Václavské náměstí, Jubilejní park), město Znojmo a přilehlé okolí, povodí řeky Dyje
Za kolik? zdarma včetně obědů
Jak se přihlásit? přihláška u třídních učitelů, termín odevzdání do 18. června 2021

 

KAŇKOU DO POHÁDKY
pro nejmladší žáky (přednostně 1. - 3. ročníku) - kapacita 20 míst - základna Václavské náměstí 8
tým: Blanka Dufková - Sabina Tapšíková - Darina Stehlíková

Program je inspirován pohádkovou tematikou. Soubory her, hříček, zábavných úkolů a vzdělávacích aktivit vycházejí z pohádkových motivů, podporují přirozenou formou učení a vedou děti k opakování a upevňování již získaných znalostí a dovedností. Vše je úzce spojeno s budováním vztahu k přírodě a její ochraně. Nezbytnou součástí jsou tvůrčí a pohybové aktivity na zemi i na vodě :-).

bližší informace: Mgr. Blanka Dufková (tel.: 605 223 228, e-mail: blanka.dufkova@zsvaclavskenam.cz)

 

ZNOJEMSKÝ BOYARD
pro žáky 3. - 4. ročníku - kapacita 20 míst - základna Jubilejní park 23
tým: Hana Štipčáková - Eva Hrdličková - Lucie Valová

Jednotlivé týmy procházejí v soutěži různým sportovním kláním, řeší logické hádanky a rébusy, na základě jejich vyluštění poznávají jednotlivé památky města Znojma. Cílem celotýdenní hry bude uhodnout heslo, které otevírá brány k pokladu. I v tomto programu jsou nezbytnou součástí tvůrčí a pohybové aktivity.

bližší informace: Mgr. Eva Hrdličková (tel.: 736 513 805, e-mail: eva.hrdlickova@zsvaclavskenam.cz)

 

O POKLAD MĚSTA ZNOJMA
pro žáky 5. - 8. ročníku - kapacita 25 míst - základna Václavské náměstí 8
tým: Pavel Dufek - Radka Štolová - Michal Janoušek

Program je koncipován jako dobrodružná cesta za pokladem města Znojma se zaměřením na pohybové vyžití s prvky výuky jednotlivých předmětů zábavnou formou (luštění šifer a hádanek, získávání postupových indicií…). Činnost bude směřovat ke spolupráci v týmech, které budou v rámci splnění úkolu získávat další informace o tom, co je během týdne čeká a kam je úspěšné plnění úkolů zavede. Splnění všech úkolů je podmínkou ke zdárnému vyluštění celého příběhu a nalezení znojemského pokladu. Tajemství, důvtip, adrenalin, pohyb na zemi i po vodě!

bližší informace: Mgr. Pavel Dufek (tel.: 777 067 107, e-mail: pavel.dufek@zsvaclavskenam.cz)