Nabídka přípravných tříd a kritéria přijetí

Nabídka přípravných tříd a kritéria přijetí

Publikováno: 1.4.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 15. 2. 2019, předpokládáme otevření dvou přípravných tříd v hlavní budově na Václavském nám. 8 a na odloučeném pracovišti Jubilejní park 23, každá třída s kapacitou 10 až 15 žáků.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V případě překročení maximální kapacity přípravné třídy budou přijímáni uchazeči dle následujících kritérií:

1.       

dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádovém školském obvodu základní školy stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Znojma č. 01/2020

2.      

dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, tedy ve městě Znojmě nebo jeho místní části

3.      

dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo město Znojmo nebo jeho místní části

4.      

dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu ve spádovém školském obvodu základní školy stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Znojma  č. 01/2020

5.      

dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu na území zřizovatele školy, tedy ve městě Znojmě nebo jeho místní části

6.      

dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu mimo město Znojmo nebo jeho místní části

V případě, že po sečtení bodů bude počet zapsaných uchazečů se shodným počtem bodů převyšovat počet volných míst, rozhodne o pořadí uchazečů los.

 

                                                                                                      Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy