OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Publikováno: 13.1.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Ředitelka školy, Mgr. Renata Jahodová, vyhlašuje volby do školské rady podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Volby proběhnou dle volebního řádu schváleného Radou Jihomoravského kraje usnesením          č. 876/05/R 19.

Volby do školské rady proběhnou na ZŠ, Znojmo, Václavské nám. 8

dne 29. 1. 2019

Kandidáty na členy školské rady z řad zákonných zástupců jsou zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Žádáme tímto zákonné zástupce žáků, aby uvedli jméno navrhovaného člena na formulář, který obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Vyplněný formulář odevzdejte, prosím, prostřednictvím svých dětí v době od 15. 1. do 27. 1. 2020 třídnímu učiteli.

Z navržených kandidátů bude následně stanoveno pořadí sestupně dle počtu získaných hlasů. Tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou následně osloveni a bude jim nabídnuta funkce člena Školské rady. V případě souhlasu budou tito kandidáti jmenováni do školské rady na ustavující schůzi. V případě nesouhlasu budou osloveni další kandidáti v pořadí.

O výsledcích voleb budete informováni prostřednictvím webových stránek.

 Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy