Přijetí dětí do přípravných tříd - aktualizace

Publikováno: 25.6.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

Oznamuji všem zákonným zástupcům, že všechny děti, které byly přihlášeny do přípravných tříd naší školy , budou pro školní rok 2019/2020 přijaty. Po organizační úpravě se podařilo zajistit, aby děti nastoupily na ta pracoviště, kde byly podány žádosti.

Rozhodnutí o přijetí může však být zákonným zástupcům dětí zasláno až po schválení přípravné třídy v Radě města Znojma a následně v Radě Jihomoravského kraje.  

Tato informace byla na konci května sdělena prostřednictvím zřizovatele všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol, které dotyčné děti navštěvují.

Mgr. Renata Jahodová

 

Usnesení Rady města Znojma z 17. 6. 2019:

1) RM schvaluje zřízení (pokračování) přípravné třídy na Základní škole, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizaci ve školním roce 2019/2020 v počtu 11 dětí.

2) RM schvaluje zřízení (pokračování) přípravné třídy na Základní škole, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvkové organizaci a to v budově na ulici Slovenské (náhradní prostory při rekonstrukci budovy Jubilejní park 23), ve školním roce 2019/2020 v počtu 14 dětí.