Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Publikováno: 6.10.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče předškoláků,

naše škola Vám nově nabízí kurz, který pomáhá dětem s přípravou na školní docházku.

 

 

 

Kurz je určen dětem MŠ, které nastoupí do naší základní školy k povinné školní docházce. Naším cílem a snahou je společně s Vámi připravit děti na klidný a příjemný vstup do základní školy a podpořit jej natolik, aby jejich start v 1. třídě byl co nejlepší.

Lekce přípravného kurzu zahrnují aktivity zejména z těchto oblastí:

  • Zraková diferenciace
  • Rozvoj sluchového vnímání (poznávání hlásek ve slově, vnímání rytmu slov, sluchové rozlišování podobných slabik)
  • Matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, jednoduché přičítání a odčítání prvků)
  • Orientace v čase a prostoru (fáze dne a roku, orientace v týdnu, chápání předložek nad, pod, vedle,…., pravolevá orientace)
  • Grafomotorická cvičení – příprava na nácvik psaní písmen, kreslení a průpravné cviky
  • Správný úchop tužky, postavení ruky při psaní
  • Rozvoj jazykových dovedností – hry s řečí (hledání rýmů, slov opačného nebo stejného významu….)

Kdy se kurz koná?

Začínáme 4. 11. 2019 schůzkou s rodiči budoucích prvňáčků, kde Vám budou podány bližší informace o náplni kurzu.

             Kdy:                                   v pondělí  15.00 -15.45 hod.                   

             Kde:                                  budova ZŠ Slovenská, třída 1.A

             Kurz povede:                      Mgr. Martina Klempová

Své děti mohou rodiče přihlásit u zástupkyně ředitelky školy na tel. čísle 739 389 034