Ředitelské volno

Publikováno: 1.3.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a technických důvodů (stěhování odloučeného pracoviště)

ředitelské volno pro dětí přípravných tříd a  žáky ZŠ v těchto termínech:

pondělí a úterý 29. - 30. června 2020.

 

V těchto dnech bude pro žáky rovněž přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení!

 

Mgr. Renata Jahodová, ředitelka školy