Ředitelské volno

Publikováno: 24.4.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (dezisekce budovy, oprava vodoinstalace)

ve dnech 9. 5. 2019 – 10. 5. 2019

pro žáky pracoviště Václavské náměstí 8 ředitelské volno. 

Uzavřen bude také provoz oddělení školní družiny v téže budově. Jídelna s výdejnou poběží v normálním režimu. 

Mgr. Renata Jahodová
ředitelka školy