Ředitelské volno

Publikováno: 22.5.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (stěhování a příprava na rekonstrukci budovy)

ve dnech 27. 6. 2019 – 28. 6. 2019

pro žáky pracoviště Jubilejní park ředitelské volno. 

Uzavřen bude také provoz všech oddělení školní družiny a školní výdejny v téže budově.

Mgr. Renata Jahodová
ředitelka školy