Rekonstrukce - informace z radnice

Publikováno: 8.6.2019 Autor(ka): Renata Jahodová

A máme tu vítěze!

 Rada města jako zástupce zadavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“:

a) schvaluje „Zprávu o hodnocení nabídek“ ze dne 04.06.2019 a „Protokol z 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 04.06.2019;

b) schvaluje vítěze veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“ firmu OSP, spol. s r. o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 17.804.244,10 Kč bez DPH.