Únorové novinky z rekonstrukce odloučeného pracoviště

Únorové novinky z rekonstrukce odloučeného pracoviště

Publikováno: 27.2.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Po vánočních svátcích se stavební práce na rekonstrukci školy rozběhly na plné obrátky!

Nyní probíhají práce na rozvodech elektrické energie, rozvodech zdravotně technických instalací a vytápění a práce na sociálních zařízeních. Došlo k vybourání některých částí vnitřních stěn a v ostatní stávající stěny v celé budově se opravují. Vše běží dle platné projektové dokumentace a v souladu s harmonogramem.

Dobrou zprávou pro všechny žáky i zaměstnance je, že z rozhodnutí Rady města došlo k navýšení ceny rekontrukce bezmála o 5 milionů Kč bez DPH. Díky těmto finančním prostředkům může být škola ještě hezčí a komfortnější!

2632 Řešitel: odb. investic a technických služeb Termín: 30.06.2020 Podklady:

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park Znojmo“ uzavřené mezi městem Znojmem a zhotovitelem stavby firmou OSP, spol. s r. o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO 44026421. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla o částku 4 907 778,55 Kč bez DPH.