ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

Publikováno: 5.3.2021 Autor(ka): Renata Jahodová

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022.

Zápisy se také v letošním roce budou konat elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

ZÁPIS PROBĚHNE DNE 10. DUBNA 2021.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V TERMÍNU 1. - 10. DUBNA 2021.

 

Zápis se týká:

 • Všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky.
 • Dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je třeba předem vyplnit žádost.

Žádosti o přijetí (případně o odklad nebo zařazení dítěte do přípravné třídy) získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

 

Postup při vyplňování žádosti:

 • zadáte adresu https://zszapis.muznojmo.cz/
 • pro přístup zadáte číslo pojištěnce Vašeho dítěte (je uvedeno na kartičce pojištěnce)
 • pak již vyplňujete údaje
 • trvalý pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • do poznámky uveďte budovy školy, o kterou máte zájem, tzn. Václavské nám. 8 nebo Jubilejní park 23
 • na závěr zvolte heslo (nemusí být, záleží na Vás) a doporučujeme uvést i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • po kontrole zadaných údajů si žádost uložte
 • po uložení žádosti budete přesměrování na stránku, kde jsou připraveny tři žádosti:
 1. žádost o přijetí do 1. třídy
 2. žádost o odklad povinné školní docházky
 3. žádost o zařazení do přípravné třídy
 • Vyberte si tu žádost, kterou potřebujete.
 • Před vytištěním žádosti je nutné ještě zvolit z nabídky školu, ta se Vám následně doplní do žádosti.
 • Pak již žádost vytiskněte, doporučujeme 2x, jednu zašlete s Vaším podpisem škole, druhá Vám zůstane (na žádosti je vygenerovaný desetimístný kód, pod kterým se následně můžete do systému znovu přihlásit).

 

Co k žádosti přiložit:

PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

K žádosti je nutné doložit:

 1. prostá kopie rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad je nutné doložit:

 1. prostá kopie rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)
 3. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC)
 4. doporučení odborného lékaře (včetně pediatra nebo klinického psychologa)

V případě odkladu máte tyto tři možnosti:

 1. dítě pokračuje v docházce v mateřské škole
 2. můžete zvolit individuální vzdělávání (povinnost sdělit ředitelce MŠ)
 3. dítě může být zařazeno do přípravné třídy

 

ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

K žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy je nutné doložit:

 1. rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola
 2. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC), ve které je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.

Do přípravné třídy mohou být zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit pouze doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy bude probíhat od 1. dubna do 28. května 2021. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 31. května 2021

 

Jak žádosti podat:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • prostřednictvím poštovních služeb
 • vhozením do schránky Vámi vybrané školy (schránky jsou volně přístupnéu hlavních vstupů do škol)
 • výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s ředitelem/kou příslušné základní školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.