Zápis do prvních tříd - aktualizace k 27. 3. 2020

Zápis do prvních tříd - aktualizace k 27. 3. 2020

Publikováno: 27.3.2020 Autor(ka): Renata Jahodová

Zápis do 1. tříd proběhne 25. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením obyvatelstva se z rozhodnutí MŠMT budou zápisy konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí je nutno doručit v termínu 1. - 24. dubna 2020 na Vámi vybranou školu.

 

Zápis se týká:

- všech dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014

- dětí, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky

- dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky (včetně dětí, které letos navštěvují naše přípravné třídy)

 

Vážení rodiče,

v letošním roce poprvé probíhá zápis do 1. tříd elektronickou formou pomocí webové aplikace. To znamená, že si předem vyplníte žádost na webu, uložíte a vytisknete. 

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
Žádost o přijetí (o odklad, o zařazení do přípravné třídy) se všemi přílohami je možno doručit těmito způsoby:
 1. do datové schránky školy ryuma3j
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. prostřednictvím poštovních služeb (na adresu hlavní budovy Václavské nám. 8, Znojmo)
 4. vhozením do schránky Vámi vybrané budovy školy (Václavské náměstí 8 nebo Slovenská 33 – pro zájemce o Jubilejní park)

POSTUP VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI NA INTERNETU:

 • zadáte číslo pojištěnce – tedy Vašeho dítěte – z kartičky pojištěnce
 • pak již vyplňujete údaje
 • pobyt dítěte – po zadání názvu ulice vyberte z nabídky
 • do poznámky uveďte budovu školy, o kterou máte zájem, tzn. Václavské nám. 8 nebo Jubilejní park 23
 • na konci si volíte heslo a doplňte i Vaši e-mailovou adresu pro případ zapomenutého hesla
 • po kontrole údajů již jen žádost uložte
 • po uložení žádosti jste přesměrováni na stránku, kde si vybere ze dvou žádostí:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 • vyberte tu žádost, kterou potřebujete a před vytištěním ještě zvolte z nabídky školu, ta se Vám doplní do žádosti
 • pak již stačí žádost vytisknout - doporučujeme si ji vytisknout 2x
 • jednu žádost podepíšete a zašlete škole, popř. vhodíte do schránky školy (Václavské nám. 8 nebo Slovenská 33 – poštu mezi budovami si  přebereme
 • druhou žádost si necháte doma, je na ní uveden desetimístný kód, pod kterým se lze následně do systému znovu přihlašovat

 

PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU 
K žádosti o přijetí je nutné doložit:
 1. prostou kopii rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostou kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)
 3. v případě předčasného zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
K žádosti o odklad je nutné doložit:
 1. prostou kopii rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostou kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)
 3. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC)
 4. doporučení odborného lékaře (včetně pediatra) nebo klinického psychologa
 
V případě odkladu máte tyto tři možnosti:
 1. dítě pokračuje v docházce v mateřské škole
 2. můžete zvolit individuální vzdělávání (povinnost sdělit ředitelce MŠ)
 3. dítě může být zařazeno do přípravné třídy

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, budete potřebovat vyplnit:

Žádost o zařazení do přípravné třídy

I v této žádosti uveďte do poznámky budovu školy, o kterou máte zájem, tzn. Václavské nám. 8 nebo Jubilejní park 23.

 
 K žádosti o přípravnou třídu je nutné doložit:
 1. prostou kopii rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostou kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)
 3. rozhodnutí o odkladu, které obvykle vydává spádová škola
 4. doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), ve kterém je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.
 

Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit:

 1. prostou kopii rodného listu dítěte (bez úředního ověření)
 2. popř. prostou kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče (bez úředního ověření)
 3. doporučení školského poradenského zařízení
 
Přijímání žádostí o zařazení do přípravné třídy probíhá od 1. 4. 2020 do 28. 5. 2020. Ukončení sběru žádostí včetně příloh je stanoveno na 29. 5. 2020.