+K+M+B   2023

+K+M+B 2023

Publikováno: 8.1.2023 Autor(ka): Dana Vaniová

Tříkrálové přání od dětí z přípravné třídy

V pátek 6. ledna, přesně na svátek Kašpara, Melichara a Baltazara, známých též jako Tři králové, procházely děti z přípravné třídy prostorami budovy I. stupně na Václavském náměstí, aby vstoupily do každé třídy a svým zpěvem nám všem předaly své dary. Dary v podobě poselství s přáním míru, přátelství, pevného zdraví, štěstí a životních sil. Děkujeme jim a paní učitelce Soně Havlíčkové, rádi se všichni budeme podílet na naplnění tohoto předaného poselství.