Jsme jeden tým - 8. A

Jsme jeden tým - 8. A

Adaptační pobyt ve Chvalovicích nám fakt prospěl

Je nás celkem 22, 9 chlapců a 13 dívek. Na reprezentaci školy dost, ale na průšvihy taky. Takže fakt normální třída. S naší třídní učitelkou jsme vlastně každý den, protože nás učí český jazyk, výchovu k občanství a ještě nám dává zabrat v tělesné výchově a zdraví.

Někteří z nás už letos vycházejí a právě čekají na přijat/nepřijat. Od těch se můžeme učit - jsou už teď trochu napjatí.

Fotogalerie

Třídní učitel

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00

3. 9. – 6. 9.

3.9.2019 – 6.9.2019

3. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

4. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

5. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

6. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)