Nástěnka

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Menu za vysvědčení

Menu za vysvědčení

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Informace o změně výše platby

Organizace  výuky 2. stupně od 8. června 2020

Organizace výuky 2. stupně od 8. června 2020

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

1. červen je významný den, svátek všech dětí. A co našim menším i větším žáčkům přejeme?

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Informace pro rodiče

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, na základě pokynů vydaných MŠMT se žáci devátého ročníku mohou od 11. května 2020 účastnit prezenční přípravy na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci žáků devátého ročníku budou kontaktováni třídní učitelkou, zdali mají zájem o tuto prezenční přípravu svých dětí. 

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Odevzdání zápisových lístků na SŠ

Odevzdání zápisových lístků na SŠ

do 10ti pracovních dnů od data přijetí Zápisový lístek vyplněný - pouze škola a obor, na který byl žák/žákyně přijat/a, podpis a odevzdat osobně nebo doporučeně na SŠ.

Zápisový lístek

Zápisový lístek

POZOR!!! zápisové lístky k vyzvednutí!!! středa 29.4. 2020 v 11.30 - ZŠ Václavské nám.8 Mgr. Tamara Bulantová

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Přijímací zkoušky na SŠ a SOU

Přijímací zkoušky na SŠ a SOU

INFORMACE PRO ŽÁKY I ZÄKONNË ZÄSTUPCE

Zápis - pomoc se žádostmi

Zápis - pomoc se žádostmi

Informace k platbám za obědy

Informace k platbám za obědy