Nástěnka

Zápis - pomoc se žádostmi

Zápis - pomoc se žádostmi

Zápis do prvních tříd - aktualizace k 27. 3. 2020

Zápis do prvních tříd - aktualizace k 27. 3. 2020

Zápis do 1. tříd proběhne 25. dubna 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením obyvatelstva se z rozhodnutí MŠMT budou zápisy konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádost o přijetí je nutno doručit v termínu 1. - 24. dubna 2020 na Vámi vybranou školu.  

Informace k platbám za obědy

Informace k platbám za obědy

Jak přežít koronavirové domácí vězení?

Jak přežít koronavirové domácí vězení?

Holky a kluci, přinášíme vám pár užitečných rad od paní školní psycholožky Evy Kneblové. Udělejte si chvilku času a zkuste se zamyslet...

Nabídka přípravných tříd a kritéria přijetí

Nabídka přípravných tříd a kritéria přijetí

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 15. 2. 2019, předpokládáme otevření dvou přípravných tříd v hlavní budově na Václavském nám. 8 a na odloučeném pracovišti Jubilejní park 23, každá třída s kapacitou 10 až 15 žáků. Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Nabídka pro budoucí prvňáčky

Nabídka pro budoucí prvňáčky

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Online podpora pro domácí přípravu

Online podpora pro domácí přípravu

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám slíbené odkazy na online procvičování učiva. Česká televize rovněž reaguje na dění a potřeby škol a od 16. března spouští projekt UčíTelka: https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

Aktuální opatření města Znojma

Aktuální opatření města Znojma

S okamžitou platností od 12. 3. 2020 do odvolání se zakazuje poskytování a pronájem tělocvičen základních škol.

UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Doplňující informace k uzavření školy

Doplňující informace k uzavření školy

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Hance do nebe

Hance do nebe

Milá Haničko, při vzpomínce na Tebe nás pokaždé zaplaví pocit dobroty a laskavosti. Taková jsi byla Ty - čistota Tvé duše nás inspirovala, láska, kterou jsi vkládala do všeho, co jsi dělala, nás činila lepšími. V každém z nás jsi zanechala kapku Tvého já, která nyní jako křišťálový pramen prýští v našich srdcích. Navždy zůstaneš v našich myslích.

Suchou nohou po dně mořském...

Suchou nohou po dně mořském...

Soutěž v psaní dopisů

Soutěž v psaní dopisů

49. ročník soutěže vyhlášené Českou poštou, dopis dospělému, téma: Svět, ve kterém žijeme, dopisy našich žáků a žákyň

Polygram na pokračování

Polygram na pokračování

Cukrářská dílna, svatební koláčky, 3Dtisk,

Vystoupení roztleskávaček SUPER GIRLS

Vystoupení roztleskávaček SUPER GIRLS

Ve čtvrtek 27. února 2020  se děvčata z kroužku roztleskávaček naší školy zúčastnila doprovodného kulturního programu akce Nejúspěšnějsí sportovec okresu Znojmo, která se konala v Městském divadle Znojmo.

Rej masek na Václaváku

Rej masek na Václaváku

aneb páteční masopustní veselí

Karneval 2020

Karneval 2020

Tanec a zábava

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka