Nástěnka

Mimoškolní aktivity pro vycházející žáky prozatím zrušeny!

Mimoškolní aktivity pro vycházející žáky prozatím zrušeny!

Soutěž v orbě Polygram - dílny pro vycházejcí

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Podzimní škola v přírodě - Březová

Podzimní škola v přírodě - Březová

4.A, 4.B.  Nechali jsme město za zády a jeli do zelené oázy.

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Slavnostní zahájení ve škole  - pasování prvňáčků na Václavském nám.

Slavnostní zahájení ve škole - pasování prvňáčků na Václavském nám.

Po slavnostním zahájení v tělocvičně školy bylo pasování našich 17 prvňáčků 1.C třídy na Václavském náměstí králem Václavem. Krásný rituál pasování za účasti místostarosty města Znojma připravila p.uč. Štolová s žáky 9. třídy a třídní učitelka Alena Kratochvílová. Nechyběla středověká hudba, slib prvňáčků a dárky.Prvňáčci si odnesli nejen krásný zážitek, ale i placku ,, prvňáka,"kufřík a uvítací list.

Povinné roušky!

Povinné roušky!

Znovu v domovském přístavu

Znovu v domovském přístavu

Po roce opět otevřela dveře pro své žáky nově opravená škola na ulici Jubilejní park.

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v odkazu níže naleznete kompletní nabídku naší školy v oblasti zájmových aktivit. Téměř všechny aktivity nabízíme žákům (díky projektům Kolumbus 1, Kolumbus 2 a Sportovci do škol) zdarma. Pouze za kroužky organizované přes SVČ a za družinové kroužky pro děti, které nenavštěvují družinu, se hradí úplata. Přihlášky obdrží žáci od svých učitelů. Činnost zahájíme již od 14. září!

Organizace  zahájení školního roku  v úterý 1. září

Organizace zahájení školního roku v úterý 1. září

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců

Organizace 1. týdne

Organizace 1. týdne

Do nového školního roku bez roušek

Do nového školního roku bez roušek

T-Mobile Olympijský běh - 16. 9. 2020

T-Mobile Olympijský běh - 16. 9. 2020

Naše škola se již 3. rokem zapojí do této celorepublikové běžecké akce "Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka."

Ceny obědů od 1. 9. 2020

Ceny obědů od 1. 9. 2020

Nabídka obědů pro veřejnost

Nabídka obědů pro veřejnost

Poděkování

Poděkování

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Menu za vysvědčení

Menu za vysvědčení

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park