ČAS JE TEN NEJLEPŠÍ  UČITEL...

ČAS JE TEN NEJLEPŠÍ UČITEL...

 

 

"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám."

 

Ahoj, jsme již druháci a jsme na to pyšní! 

 

Pojďte s námi na další cestu našeho

školního života!

 

"Non schoale sed vitae discimus.

- Neučíme se pro školu, ale pro život."

 

 

třídní učitelka: Mgr. Ida Horáková

mail: ida.horakova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny:  čtvrtek: 13:00 - 13:45 (po předchozí domluvě)

 

asistentka: Pavla Mašková

mail: pavla.maskova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny: po telefonické domluvě (tel.č.: 736 513 805), 

                                       popř. se lze domluvit dopředu přes mail

 

speciální pedagog: Mgr. Pavlína Nečasová

mail: pavlina.necasova@zsvaclavskenam.cz

konzultační hodiny: čtvrtek: 12:00 - 12:45

 

 

 

Třídní učitel

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034