O třídě

O třídě

Vítejte ve 3.C

 

Naše třída vznikla nově ve školním roce 2021/2022. Zaměřujeme se na výuku žáků se specifickými poruchami učení.

 

Náš tým tvoří tři dívky, sedm chlapců, paní učitelka a paní asistentka. Společně se letos vydáváme na dobrodružství po kouzelném ostrově Pelangia, na kterém zažijeme mnoho dobrodružství a naučíme se spoustu nových věcí.

 

Třídní učitelka:

Mgr. Barbara Housarová

Email: barbara.housarova@zsvaclavskenam.cz

Konzultační hodiny: každé pondělí od 12:00 do 12:45

 

Asistentka pedagoga:

Petruše Meixnerová

Email: petruse.meixnerova@zsvaclavskenam.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034