Kroužky

OTUŽOVÁNÍ

Pro zájemce ze 3. až 5. ročníku

Termín: každou velkou přestávku

Vedoucí kroužku: Veronika Chaloupková, Drahomíra Matušková

Podporujeme zdravý životní styl, upevňujeme zdraví našich žáků.

(aktivita zdarma)

 

AJ

Termín: ČTVRTEK 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Purmenská

 Seznámíme se s anglickými slovíčky, výrazy i s různými básničkami a písničkami v anglickém jazyce. Také se dozvíme něco o anglicky mluvících zemích, jejich svátcích a zvycích.  

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

AJ

Termín: STŘEDA 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Kuglerová

 Učíme se anglická slovíčka hravou formou, seznamujeme se s anglickými výrazy. Posloucháme písničky, hrajeme pohybové hry.

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 

NĚMČINA

Termín: PONDĚLÍ 13:00 - 14:00 (skupina 1)

STŘEDA 13:00 - 14:00 (skupna 2)

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Nečasová

Učíme se německy! Seznamujeme se nejen se slovíčky a základní gramatikou, ale učíme se také o německy mluvících zemích, o tradicích či kulturních hodnotách.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 TVOŘIVÝ KROUŽEK

Termín: PONDĚLÍ 13:30 - 14:30

Vedoucí kroužku: Mgr. Marcela Antošová 

Tvoříme z nejrůznějších materiálů, pomocí nejrůznějších technik na nejrůznější témata. 

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 HUDEBNÍ KROUŽEK

Termín: ÚTERÝ 12:45 - 13:45

Vedoucí kroužku: Bc. Martina Matuščinová

 Věnujeme se zpěvu a všemu, co na hudbě máme rádi. Rozvíjíme hudební cítění, rytmus, podporujeme správné dýchání, těšíme se z různých žánrů a z hudby jako takové. 

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 TANEČNÍ KROUŽEK

Termín: PONDĚLÍ 12:30 - 13:30

Vedoucí kroužku: Markéta Lacmanová DiS.

 Poznáme radost, pohybovou zdatnost, rytmické cítění, úspěšné propojení pohybu s hudbou.

Vyzkoušíme si různé taneční styly.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)