Kroužky

OTUŽOVÁNÍ

Pro zájemce ze 3. až 5. ročníku

Termín: každou velkou přestávku

Vedoucí kroužku: Hana Štipčáková, Magdaléna Bíbrová

Podporujeme zdravý životní styl, upevňujeme zdraví našich žáků.

(aktivita zdarma)

 

ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU 1 , 2

Termín: úterý      12:30 - 13:30 - 1. třídy

středa   13:15 - 14:15 - 2. třídy

Vedoucí kroužku: Mgr. Petr Jandora

Seznamujeme se s jazykem formou her, osvojujeme si základní slovní zásobu a rozšířujeme slovní zásobu ve 2. ročníku.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

MATEMATIKA HEJNÉHO

Termín:

Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Brdová

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 UMĚLECKÝ KLUBÍK

Termín: čtvrtek (po 14 dnech) 13:00 - 15:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Dokulilová

Při našem setkávání v Uměleckém klubíku věnujeme pozornost hlavně věcem, na které není tolik času v běžných hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Objevujeme netradiční výtvarné techniky, materiály a svoji tvořivost...
 
„Každé dítě je umělec. Problémem je, jak zůstat umělcem, až jednou vyroste.“ —  Pablo Picasso

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 SBORÁČEK

Termín kroužku: pondělí 13:15 -14:15

Vedoucí kroužku: Mgr. Vladimíra Wildová

Zpíváme pro radost a přitom rozvíjíme čistotu hlasového projevu, rytmické a pohybové cítění.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 HRA NA FLÉTNU

Termín kroužku: čtvrtek 13:15 - 14:15

Vedoucí kroužku: Mgr. Vladimíra Wildová

Cvičíme techniku hry,dýchání, rytmus a prožíváme radost, když zahrajeme zpaměti nejen lidové písně, ale i klasické skladbičky.

(placený kroužek, pod záštitou SVČ)

 

 TVOŘIVÉ DĚTI

Termín: úterý 13:00 - 15:00 (jednou za 14 dní)

Vedoucí kroužku: Mgr. Eva Hrdličková

Kroužek určený pro tvořivé děti, které chtějí rozvíjet svoji fantazii a tvořivost. Kouzlíme s barvičkami, kreslíme, stříháme, lepíme...

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 SPORŤÁČEK

Termín: úterý 14:00 - 15:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Třísková

Sportovní kroužek, který má žákům ukázat základy některých sportů např. atletiku, košíkovou, gymnastiku, házenou, kopanou, florbal apod. Ale především se budeme věnovat všestranné pohybové průpravě. Kroužek je určen pro žáky 1. - 5.ročníku.  Hodiny sportu vždy proběhnou v tělocvičně školy nebo podle počasí na školním hřišti nebo v městském lesíku. Nutné je mít dobrou sportovní obuv a sportovní oblečení.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

 

 ROZTLESKÁVAČKY SUPER GIRLS - mladší dívky

Roztleskávačky jsou školním kroužkem pro dívky 1. stupně ZŚ.  Naučíme se různé taneční kroky, dbáme na správné držení těla, snažíme se o přesné provedení prvků do hudby, učíme se práci v týmu…

Dívky se v tomto kroužku naučí vnímat rytmus hudby a osvojí si techniku tance s pompony.
Toto vše je poté zahrnuto do nácviku pestrých choreografií na moderní hudbu.

Součástí kroužku je příprava na vystoupení pro rodiče i veřejnost.

Ve školním roce 2020/2021 se budeme scházet každé pondělí od 13:45 do 14:45 hod.

vedoucí kroužku: Mgr. Martina Findová

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)