Kroužky

OTUŽOVÁNÍ

Pro zájemce ze 3. až 5. ročníku

Termín: každou velkou přestávku

Vedoucí kroužku: Drahomíra Matušková, Anamaria Konvalinová

Podporujeme zdravý životní styl, upevňujeme zdraví našich žáků.

(aktivita zdarma)

 

Angličtina pro nejmenší

Termín: ÚTERÝ 12:30-13:30

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Purmenská

 Seznámíme se s anglickými slovíčky, výrazy i s různými básničkami a písničkami v anglickém jazyce. Také se dozvíme něco o anglicky mluvících zemích, jejich svátcích a zvycích.  

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Termín: ÚTERÝ 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Kuglerová

 Učíme se anglická slovíčka hravou formou, seznamujeme se s anglickými výrazy. Posloucháme písničky, hrajeme pohybové hry.

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 

NĚMČINA

Termín: PONDĚLÍ 13:30-14:30

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Nečasová

Učíme se německy! Seznamujeme se nejen se slovíčky a základní gramatikou, ale učíme se také o německy mluvících zemích, o tradicích či kulturních hodnotách.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 TVOŘIVÝ KROUŽEK

Termín: ÚTERÝ 12:30 - 14:30

Vedoucí kroužku: Leona Vyskočilová 

Pozorujeme, vnímáme, kreslíme, malujeme, tvoříme, vyrábíme... netradičními technikami i s různým materiálem...

To vše s radostí z prožitku i výsledku.

 (kroužek zdarma, v rámci projektu PROP)

 

 SBOROVÝ ZPĚV - ZPĚVÁČEK

Termín: čtvrtek 13:45 - 14:45

Vedoucí kroužku: Mgr. Ida Horáková

                                     Mgr. Vladimíra Wildová

Získáváme pěvecké a hudební dovednosti, poznáváme lidové a umělé písně, rozvíjíme rytmické a melodické cítění a společně sdílíme prožitky a radost z hudby.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 

 

 TANEČNÍ KROUŽEK

Termín: Středa 12:30 - 13:30

Vedoucí kroužku: Markéta Lacmanová DiS.

 Poznáme radost, pohybovou zdatnost, rytmické cítění, úspěšné propojení pohybu s hudbou.

Vyzkoušíme si různé taneční styly.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

ŠVADLENKA

Termín: PONDĚLÍ 13:30 - 14:30

Vedoucí kroužku: Mgr. Tereza Purmenská

V rámci kroužku si vyzkoušíme různé techniky práce s textilem (háčkování, drhání, šití). Naučíme se přišít si knoflík nebo si zkusíme uháčkovat čelenku.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

FUN WITH ENGLISH

Termín: Středa 13:30 - 14:30

Vedoucí kroužku: Zuzana Janáková

V rámci kroužku se hravou formou seznámíme nejen s novými slovíčky a jednoduchou gramatikou, ale nahlédneme do zvyklostí anglicky mluvících zemí. 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Termín: Pondělí 12:30 - 13:30

Vedoucí kroužku: Drahomíra Matušková

Seznámíme se s angličtinou hravou formou, budeme hrát hry, poslouchat písničky, používat školní tablety a PC.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)