Kroužky

OTUŽOVÁNÍ

Pro zájemce ze 3. až 5. ročníku

Termín: každou velkou přestávku

Vedoucí kroužku: Beata Domanižová, Marie Mrňová

Podporujeme zdravý životní styl, upevňujeme zdraví našich žáků.

(aktivita zdarma)

 

ZAČÍNÁME S ANGLIČTINOU 

Termín: středa 12,30 - 13,30

Vedoucí kroužku: Mgr. Petr Jandora

Seznamujeme se s jazykem formou her, osvojujeme si základní slovní zásobu a rozšířujeme slovní zásobu.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

ANGLIČTINA

Termín: středa 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Brdová

Seznamujeme se s anglickou výslovností, základními frázemi a slovíčky pomocí říkanek, písniček a her. 

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

NĚMČINA

Termín: PONDĚLÍ 13:00 - 14:00 (skupina 1)

STŘEDA 13:00 - 14:00 (skupna 2)

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavlína Nečasová

Učíme se německy! Seznamujeme se nejen se slovíčky a základní gramatikou, ale učíme se také o německy mluvících zemích, o tradicích či kulturních hodnotách.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 UMĚLECKÝ KLUBÍK

Termín: PONDĚLÍ 13,00 - 15,00 (1/14 dní)

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Dokulilová

Při našem setkávání v Uměleckém klubíku věnujeme pozornost hlavně věcem, na které není tolik času v běžných hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Objevujeme netradiční výtvarné techniky, materiály a svoji tvořivost...
 
„Každé dítě je umělec. Problémem je, jak zůstat umělcem, až jednou vyroste.“ —  Pablo Picasso
 

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 VÝTVARNÝ KROUŽEK

Termín: úterý 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Lucie Kuglerová

Milují vaše děti kreslení a malování a zkoumají nové techniky?

Pak je výtvarný kroužek určen právě pro ně. Děti zde mohou rozvíjet svou vlastní fantazii a nápady.

 

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 SBORÁČEK

Termín: pondělí 13:15 - 14:15

Vedoucí kroužku: Mgr. Vladimíra Wildová

Zpíváme pro radost a přitom rozvíjíme čistotu hlasového projevu, rytmické a pohybové cítění.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 HRA NA FLÉTNU

Termín: 14:00 - 15:00

Vedoucí kroužku: Mgr. Vladimíra Wildová

Cvičíme techniku hry,dýchání, rytmus a prožíváme radost, když zahrajeme zpaměti nejen lidové písně, ale i klasické skladbičky.

(placený kroužek, pod záštitou SVČ)

 

 TANEČNÍ KROUŽEK

Termín: PONDĚLÍ 13:00-14:00 H

Vedoucí kroužku: Jaroslava Mirošová

kroužek určený pro děti z PT,1.tř. a 2tř. V kroužku se učíme různé taneční kroky, poskoky,otočky,tanec v kruhu,v zástupu,ve dvojicích.Děti tančí různý žánr-lidové tance,disco,country

 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY

Termín: ČTVRTEK 15,00 - 16,00 

Vedoucí kroužku: Marika Paseková

 Tento kroužek je určen pro děti od PT do 5.ročníku. V kroužku se hodně hýbeme a protahujeme naše těla :-) Hrajeme hry, zdokonalujeme se
v práci s míčem, v běhu, apod..
 (kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)