Nástěnka

Jedničky

Jedničky

Oťukáváme se!

Detektivní bojovka

Detektivní bojovka

Platba za školní družinu 2022 - 23

Platba za školní družinu 2022 - 23

Přání do nového roku

Přání do nového roku

Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, nechť Vám nový rok přinese pevné zdraví, štěstí a spokojenost ve všem, co děláte.  Přejeme krásný a láskyplný rok 2022!

Den seniorů

Den seniorů

Milé babičky, milí dědečkové, přijďte s námi oslavit Váš den! Těšíme se na Vás 1. října v areálu školy Jubilejní park 23!

Malé připomenutí ŠD

Malé připomenutí ŠD

Přihláška a platba

Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vrácení úplaty za školní družinu

Vrácení úplaty za školní družinu

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v odkazu níže naleznete kompletní nabídku naší školy v oblasti zájmových aktivit. Téměř všechny aktivity nabízíme žákům (díky projektům Kolumbus 1, Kolumbus 2 a Sportovci do škol) zdarma. Pouze za kroužky organizované přes SVČ a za družinové kroužky pro děti, které nenavštěvují družinu, se hradí úplata. Přihlášky obdrží žáci od svých učitelů. Činnost zahájíme již od 14. září!

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Informace pro rodiče

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

Úplata za ŠD

Doplňující informace k uzavření školy

Doplňující informace k uzavření školy

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Jaro už je za dveřmi

Jaro už je za dveřmi

Malý stavitel

Malý stavitel

Klub deskových a logických her

Klub deskových a logických her

Navštívili nás předškoláci

Navštívili nás předškoláci

Tvoření s dětmi