Nástěnka

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Informace o změně výše platby

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Informace pro rodiče

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Relaxační jóga pro děti

Relaxační jóga pro děti

Utužujme své zdraví!

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

Úplata za ŠD

VELIKONOCE

VELIKONOCE

Svátky jara už se blíží!

VÍTÁNÍ JARA

VÍTÁNÍ JARA

Už se na ně těšíme, už aby tady bylo!

Kroužek "Šikovné ruce"

Kroužek "Šikovné ruce"

"To jsou ruce, ručičky ..."

Doplňující informace k uzavření školy

Doplňující informace k uzavření školy

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Jaro už je za dveřmi

Jaro už je za dveřmi

Přivoláváme jaro

Přivoláváme jaro

Karneval 2020

Karneval 2020

Tanec a zábava

O lišce a zajíci

O lišce a zajíci

Dramatizace pohádky

Zpíváme si před obědem

Zpíváme si před obědem

Když náladu máš... Hlava - ramena- kolena...

Na svatého Valentýna

Na svatého Valentýna

Družinové valentýnování

Malý stavitel

Malý stavitel

Klub deskových a logických her

Klub deskových a logických her

Loutkové království pana Maška

Loutkové království pana Maška

Výstava loutek