Nástěnka

O zvířecí chaloupce

O zvířecí chaloupce

Hrajeme pohádku

Odpočinek po obědě

Odpočinek po obědě

Četba a hra

Hrajeme si každý den

Hrajeme si každý den

Kdo si hraje, nezlobí

Vycházka do parku

Vycházka do parku

Jubilejní park v září

Malá sportovní vycházka

Malá sportovní vycházka

Sportem ku zdraví

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v odkazu níže naleznete kompletní nabídku naší školy v oblasti zájmových aktivit. Téměř všechny aktivity nabízíme žákům (díky projektům Kolumbus 1, Kolumbus 2 a Sportovci do škol) zdarma. Pouze za kroužky organizované přes SVČ a za družinové kroužky pro děti, které nenavštěvují družinu, se hradí úplata. Přihlášky obdrží žáci od svých učitelů. Činnost zahájíme již od 14. září!

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Informace o změně výše platby

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Informace pro rodiče

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Relaxační jóga pro děti

Relaxační jóga pro děti

Utužujme své zdraví!

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

Úplata za ŠD

VELIKONOCE

VELIKONOCE

Svátky jara už se blíží!

VÍTÁNÍ JARA

VÍTÁNÍ JARA

Už se na ně těšíme, už aby tady bylo!

Kroužek "Šikovné ruce"

Kroužek "Šikovné ruce"

"To jsou ruce, ručičky ..."

Doplňující informace k uzavření školy

Doplňující informace k uzavření školy

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

Jaro už je za dveřmi

Jaro už je za dveřmi

Přivoláváme jaro

Přivoláváme jaro