O třídě

O třídě

Vítejte na stránkách 1. C !

Naše škola, školička,

pěkná je jak písnička.

Budem se mít všichni rádi,

všichni budem kamarádi.

 

Milí rodiče, milé děti! Vítám všechny na stránkách naší třídy a velmi se těším na vzájemnou spolupráci.

Sledujte webové stránky tříd, vkládám aktuální informace. V případě nejasností, volejte.

 

 Třídní učitelka: Mgr. Blanka Dufková (blanka.dufkova@zsvaclavskenam.cz)

Konzultační hodiny : pátek od 12.00 hodin do 12.45 hodin

 

Asistent pedagoga: Mgr. Kateřina Janečková (katerina.janeckova@zsvaclavskenam.cz)

Konzultace: po telefonické domluvě

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034