Vítejte v naší třídě IV. C

Vítejte v naší třídě IV. C

Jak ten čas běží! Znovu se Vám hlásíme ze stránek naší třídy, už jako čtvrťáci.

Vstoupili jsme do druhého období prvního stupně, jsou z nás zkušení školáci a svými výsledky se to také budeme snažit potvrdit.

 
Mgr. Dana Vaniová, třídní učitelka

dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz

Ivana Habrová, asistentka pedagoga

ivana.svobodova@zsvaclavskenam.cz

 

KONZULTAČNÍ  HODINY  PRO  RODIČE  A  ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE

Třídní učitelka:  pondělí - od 12.00 do 12.45 hod.
Asistentka pedagoga:  po telefonické domluvě

 

 


            

Třídní učitel

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034