Vítejte ve třídě IV. C

Vítejte ve třídě IV. C

Naši třídu, ve které se pilně vzdělává kolektiv šesti dívek a čtyř chlapců, najdete v prvním poschodí budovy přiléhající přes školní dvoreček.

Zde se radujeme z každého úspěchu a bereme si ponaučení z nezdarů.

Chceme se stále zlepšovat!

Na našem profilu budete nacházet průběžné zprávy nejen o probíraném učivu, ale také o aktuálním dění v kolektivu IV. C.

Nebudeme zapomínat ani na důležité organizační informace.

Sledujte, prosím, tyto stránky. Děkujeme!

Mgr. Dana Vaniová, třídní učitelka   +420 605 223 228

dana.vaniova@zsvaclavskenam.cz

Denisa Veselá, asistentka pedagoga   +420 605 223 228

denisa.vesela@zsvaclavskenam.cz

 

KONZULTAČNÍ  HODINY  PRO  RODIČE  A  ZÁKONNÉ  ZÁSTUPCE

Třídní učitelka:  středa - od 12.00 do 12.45 hod.
Asistentka pedagoga:  po telefonické domluvě

Návštěvy zákonných zástupců pouze po předchozí domluvě a v konzultačních hodinách. Hlaste se, prosím, v kanceláři školy.