O třídě

O třídě

VÍTEJTE V 7.B

  

„Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.“

Albert Einstein

 

Do sekce ROZVRH je již vložen aktuální rozvrh 2023/2024.

Sledujte prosím sekci AKTUALITY, kde v nejbližší době naleznete informace k začátku školního roku 2023/2024.

POZOR! Aktualizovaný seznam pomůcek!

 

 

Prosím o pravidelnou kontrolu elektronické žákovské knížky, včetně sekce KOMENS, která obsahuje důležitá sdělení od třídní učitelky, dalších vyučujích, ale také kázeňská opatření (pochvaly, poznámky).

 

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Cvingráfová

e-mail: lenka.cvingrafova@zsvaclavskenam.cz

telefon: +420 777 067 107

konzultační hodiny: pondělí 12:45 - 13:30 (po domluvě)

  

 

Asistentka pedagoga: Bc. Monika Hájková, Dis.

e-mail: monika.hajkova@zsvaclavskenam.cz

telefon: +420 777 067 107

konzultační hodiny: po telefonické domluvě