Naše třída 6.B

Třída 6.B má 12 žáků- 6 chlapců, 6 dívek. Naší kmenovou třídou je učebna chemie, kterou naleznete v 1. patře naší školy.

Třídní učitel

Mgr. Radka Štolová třídní učitelka, školní metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz 777 067 107

Aktuality

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00

3. 9. – 6. 9.

3.9.2019 – 6.9.2019

3. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

4. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

5. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

6. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)