Co se učíme

Pro Natálku a Patrika

Pro Natálku a Patrika

7. týden --- 30.11. - 4.12.2020

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Informatika

Informatika

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Hudební výchova

Hudební výchova

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Praktické činnosti

Praktické činnosti

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Tělesná výchova a zdraví

Tělesná výchova a zdraví

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Výchova k občanství

Výchova k občanství

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Zeměpis

Zeměpis

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Přírodopis

Přírodopis

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Fyzika

Fyzika

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Dějepis

Dějepis

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Německý jazyk

Německý jazyk

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Anglický jazyk

Anglický jazyk

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Matematika

Matematika

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

7. týden --- 30.11. - 4.12. 2020

7. týden

7. týden

30.11. - 4.12. 2020

Pro Patrika a Natálku

Pro Patrika a Natálku

6. týden - 23.11. - 27.11.2020  

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče

6. týden - 23.11. - 27.11.2020 pro: Míšu D., Tobiase D., Tondu F., Patrika K., Moniku N., Sabču S., Šimona

Informatika

Informatika

6. týden - 23.11. - 27.11.2020