Nástěnka

Menu za vysvědčení

Menu za vysvědčení

Zápisové lístky!!!!

Zápisové lístky!!!!

do 10ti pracovních dnů potvrzení budoucího studia

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Václavské náměstí

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Václavské náměstí

Organizace závěru školního roku - třídnické hodiny

Organizace závěru školního roku - třídnické hodiny

časový harmonogram třídnických hodin   2. stupně Čestná prohlášení podepsaná ZZ  odevzdání učebnic předání vysvědčení

Pomůcky a sešity pro budoucí šesťáky

Pomůcky a sešity pro budoucí šesťáky

Čas na nákup!!! školní rok 2020/2021 pro nové šesťáky pomůcky do VV, TVZ a sešity do všech předmětů

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Informace o změně výše platby

Organizace  výuky 2. stupně od 8. června 2020

Organizace výuky 2. stupně od 8. června 2020

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí

1. červen je významný den, svátek všech dětí. A co našim menším i větším žáčkům přejeme?

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, na základě pokynů vydaných MŠMT se žáci devátého ročníku mohou od 11. května 2020 účastnit prezenční přípravy na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci žáků devátého ročníku budou kontaktováni třídní učitelkou, zdali mají zájem o tuto prezenční přípravu svých dětí. 

Zásady hodnocení ve 2. pololetí ZŠ

Zásady hodnocení ve 2. pololetí ZŠ

Pro rodiče i pro žáky!!! Ministerstvo dalo pokyny... Neozvat se znamená .... Pracovat průběžně znamená...

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Odevzdání zápisových lístků na SŠ

Odevzdání zápisových lístků na SŠ

do 10ti pracovních dnů od data přijetí Zápisový lístek vyplněný - pouze škola a obor, na který byl žák/žákyně přijat/a, podpis a odevzdat osobně nebo doporučeně na SŠ.

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Čeština je krásná

Čeština je krásná

p. uč. Dufek objevil krásu češtiny hraní s písmenky

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Přijímací zkoušky na SŠ a SOU

Přijímací zkoušky na SŠ a SOU

INFORMACE PRO ŽÁKY I ZÄKONNË ZÄSTUPCE

Nabídka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Nabídka pro děti s odlišným mateřským jazykem

Jedinečná pomoc dětem i jejich rodičům, pro něž čeština není mateřským jazykem

Předmět speciálně pedagogické péče - informace rodičům

Předmět speciálně pedagogické péče - informace rodičům

III.C, IV.C, VI.B