Kontakty

Ředitelka školy

Statutární zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Václavské náměstí - 1. stupeň

Jubilejní park - 1. stupeň

Mgr. Martina Findová třídní učitel, speciální pedagog martina.findova@zsvaclavskenam.cz 736 513 805
Třídní v: 1. B
Mgr. Petr Jandora třídní učitel, školní metodik prevence petr.jandora@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 2. B
Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková třídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog alzbeta.matouskova@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 2. A
Mgr. Pavel Placek třídní učitel, speciální pedagog pavel.placek@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 5. A

Václavské náměstí - 2. stupeň

Tamara Bulantová
Mgr. Tamara Bulantová třídní učitelka, kariérní poradkyně, správkyně sborovny 2. stupně, předsedkyně komise Čj tamara.bulantova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 9. A
Hana Čechovská
Mgr. Hana Čechovská Vyučuji: AJ ( 6.B 7.B ) VV ( 6.B 7.B ) VO ( 7.A 7.B ) hana.cechovska@zsvaclavskenam.cz 777 067 107
Mgr. Milan Čučka třídní učitel, metodik a koordinátor ICT milan.cucka@zsvaclavskenam.cz 777067107
Třídní v: 8. B
Jana Mikulková
Mgr. Jana Mikulková třídní učitelka, koordinátor EVVO, speciálni pedagog jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 6. B
Ing. et Bc. Marie Olšová třídní učitelka, speciální pedagog marie.olsova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 6. C
Mgr. Radka Štolová třídní učitelka, školní metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz 777 067 107
Třídní v: 7. B

Školní družina

Správní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kneblová Vedoucí ŠPP, školní psycholog, výchovný poradce eva.kneblova@zsvaclavskenam.cz