Kontakty

Ředitelka školy

Statutární zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Václavské náměstí - 1. stupeň

Jubilejní park - 1. stupeň

Mgr. Zdeňka Brychtová třídní učitelka, speciální pedagog zdenka.brychtova@zsvaclavskenam.cz 736 513 805
Třídní v: 5. A
Martina Findová
Mgr. Martina Findová třídní učitel, speciální pedagog martina.findova@zsvaclavskenam.cz 736 513 805
Třídní v: 2. B
Mgr. Petr Jandora třídní učitel, školní metodik prevence petr.jandora@zsvaclavskenam.cz 736513805
Třídní v: 3. B
Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková třídní učitel, speciální pedagog, logoped alzbeta.matouskova@zsvaclavskenam.cz 736 513 805
Třídní v: 3. A
Mgr. Pavel Placek třídní učitel III. D, spec. pedagog pavel.placek@zsvaclavskenam.cz 736 513 805
Třídní v: 3. D
Kristýna Svobodová asistentka pedagoga, školní asistentka ŠD kristyna.svobodova@zsvaclavskenam.cz 736513805

Václavské náměstí - 2. stupeň

Tamara Bulantová
Mgr. Tamara Bulantová třídní učitelka, kariérní poradkyně, správkyně sborovny 2. stupně, předsedkyně komise Čj tamara.bulantova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 6. A
Mgr. Milan Čučka třídní učitel, metodik a koordinátor ICT milan.cucka@zsvaclavskenam.cz 777067107
Třídní v: 9. B
Jana Mikulková
Mgr. Jana Mikulková třídní učitelka, koordinátor EVVO, speciálni pedagog jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 7. B
Mgr. Radka Štolová třídní učitelka, školní metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz 777 067 107
Třídní v: 8. B

Školní družina

Správní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště