Kontakty

Ředitelka školy

Statutární zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Václavské náměstí - 1. stupeň

Jubilejní park - 1. stupeň

Mgr. Barbara Housarová speciální pedagog, třídní učitelka V.C barbara.housarova@zsvaclavskenam.cz +420 736 513 805
Třídní v: 5. C
Zuzana Janáková třídní učitelka III.B zuzana.janakova@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 3. B

Václavské náměstí - 2. stupeň

Mgr. Pavel Dufek třídní učitel, učitel Tvz, Pč, vedoucí ŠPP, kariérní poradce pavel.dufek@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 9. A
Jana Mikulková
Mgr. Jana Mikulková třídní učitelka, koordinátor EVVO, speciálni pedagog jana.mikulkova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 6. B
Mgr. Radka Štolová třídní učitelka, školní metodik prevence radka.stolova@zsvaclavskenam.cz +420 777 067 107
Třídní v: 7. A

Školní družina

Správní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Pavlína Nečasová speciální pedagog, konzultant pro žáky s OMJ pavlina.necasova@zsvaclavskenam.cz +420 736 513 805