Kontakty

Ředitelka školy

Statutární zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Václavské náměstí - 1. stupeň

Jubilejní park - 1. stupeň

Mgr. Pavel Placek třídní učitel třídy IV. A pavel.placek@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 4. A
Mgr. Jitka Pražáková třídní učitel, speciální pedagog - učitel jitka.prazakova@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 5. C

Václavské náměstí - 2. stupeň

Školní družina

Správní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kneblová Vedoucí ŠPP, školní psycholog, výchovný poradce eva.kneblova@zsvaclavskenam.cz