Kontakty

Ředitelka školy

Statutární zástupkyně ředitelky

Zástupkyně ředitelky školy

Václavské náměstí - 1. stupeň

Jubilejní park - 1. stupeň

Mgr. et Mgr. Alžběta Matoušková třídní učitel, výchovný poradce, speciální pedagog alzbeta.matouskova@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 1. A
Mgr. Jitka Pražáková třídní učitel, speciální pedagog - učitel jitka.prazakova@zsvaclavskenam.cz
Třídní v: 5. C

Václavské náměstí - 2. stupeň

Školní družina

Správní zaměstnanci

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Kneblová Vedoucí ŠPP, školní psycholog, výchovný poradce eva.kneblova@zsvaclavskenam.cz