Kroužky

 SPOLEČENSKÝ KROUŽEK
Společenský kroužek pracuje pod vedením pana učitele Michala Grosse již od školního roku 2000/2001.

Podílí se na kulturně-společenských akcích, které pořádá naše škola a městský úřad - vítání občánků, setkávání se seniory města, návštěvy domova důchodců či LDN.

Společenský kroužek se bude ve školním roce 2019/2020 scházet vždy

každý týden

v pondělí od 14:00 do 14:45 hod.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

ROZTLESKÁVAČKY SUPER GIRLS
 

 

Kroužek je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancování s pompony.

Dívky se seznámí s novou taneční choreografií, při které využijí gymnastické a aerobikové prvky.

Tancem rozvíjí orientaci v prostoru, pracují s rytmikou a tempem.

Dívky jsou vedeny k týmové spolupráci.

Součástí kroužku je příprava na vystoupení pro rodiče i veřejnost.

Ve školním roce 2019/2020 se budeme scházet každé úterý od 14:00 do 15:00 hod.

vedoucí kroužku: Mgr. Martina Findová

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 BASKETBALL
 

Úterý 6.55 - 7.40

Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

Nácvik basketbalu , driblink, střelba , hra.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 MÍČOVÉ HRY

Pondělí 14:00 - 15:00, středa 6:45 - 7:45

Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

Nácvik různých forem míčových her.

(placený kroužek, pod záštitou SVČ)

 

 POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK

Pátek: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Blanka Dufková

Tanec je především radost z ladného pohybu, vnímání rytmu hudby, ale také dřina.

Náš taneční kroužek je plný zábavy.

V lekcích budou rozvíjeny především pohybové schopnosti a dovednosti.

Při nácviku choreografií bude dbáno na ladnost pohybu a správné držení těla.

Všichni se těšíme na naše první vystoupení!

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 

ANGLIČTINA HUDBOU, MALOVÁNÍM A DIVADLEM

Čtvrtek 14:00 - 15:00

Vedoucí: Mgr. Hana Čechovská

V kroužku se učíme a procvičujeme angličtinu formou her, anglické hudby a tvořením. Snažíme se vnímat anglický jazyk všemi smysly. Nedávno jsme se učili o jídle, vaření a receptech. A tak jsme si zašli upéct sušenky a vyrobit nanuky v krásné, nové školní kuchyňce. 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

     

 

 ANGLIČTINA HROU

Angličtina hrou II. ročník - pátek 11:50 - 12:35

Angličtina hrou III. ročník - úterý 12:45 - 13:30

Vedoucí: Mgr. Eva Kolečkářová

Kroužek Angličtina hrou pomáhá dětem budovat pozitivní vztah k anglickému jazyku formou zábavně pohybových, didaktických aktivit, písniček a her.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)