Kroužky

 

   

                         Seznam kroužků pro žáky 1. stupně

 

Angličtina hrou
 

Termín: úterý 12.45 - 13.45

   Vedoucí: Mgr. Lenka Plašilová     

  Základy anglického jazyka, aktivity na podporu jazykového nadání dětí 1. a 2. třídy

 

  

 

Sportovně-taneční kroužek

 

Termín: pátek 13.00 - 14.00

Vedoucí: Mgr. Blanka Dufková

   Rozvoj pohybových dovedností, nácvik tanců a tanečních choreografií

 

 

Sboráček

 

Termín: pátek 13.45 - 14.45 (event. dle dohody)

Vedoucí: Martina Adamová, Dis

  Dechová cvičení, nácvik písní a zpěv hravou formou

 

  

 

                        Seznam kroužků pro žáky 2. stupně

 

Míčové hry
 

Termín: úterý 6.50 - 7.50

         Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

    Nácvik basketbalu, driblink, střelba, hra, fotbal aj.

 

  

 

Sboráček

 

Termín: pátek 13.45 - 14.45 (event. dle dohody)

Vedoucí: Martina Adamová, Dis

  Dechová cvičení, nácvik písní a zpěv hravou formou

 

  

 Zábavná matematika a logika
 

Termín: úterý 14:00 - 15:00

        Vedoucí: Mgr. Jana Moltašová      

      Rozvoj matematických dovedností, řešení netradičních matematických a logických úloh