Kroužky

 SPOLEČENSKÝ KROUŽEK
Společenský kroužek pracuje pod vedením pana učitele Michala Grosse již od školního roku 2000/2001.

Podílí se na kulturně-společenských akcích, které pořádá naše škola a městský úřad - vítání občánků, setkávání se seniory města, návštěvy domova důchodců či LDN.

Společenský kroužek se bude ve školním roce 2019/2020 scházet vždy

jedenkrát za dva týdny

v pondělí od 14:00 do 14:45 hod.

 

ROZTLESKÁVAČKY SUPER GIRLS
 

 

Kroužek je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancování s pompony.

Dívky se seznámí s novou taneční choreografií, při které využijí gymnastické a aerobikové prvky.

Tancem rozvíjí orientaci v prostoru, pracují s rytmikou a tempem.

Dívky jsou vedeny k týmové spolupráci.

Součástí kroužku je příprava na vystoupení pro rodiče i veřejnost.

Ve školním roce 2019/2020 se budeme scházet každé úterý od 14:00 do 15:00 hod.

 

 

 

 

 BASKETBAL
 

 

 MÍČOVÉ HRY
 

 

 ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
 

 

 ANGLIČTINA HROU