Kroužky

 NÁLADNÍČEK

Pondělí 13:00 - 14:00

Vedoucí kroužku: Sabina Tapšíková 

 Náladníček je kroužek, který je zaměřen na kreativní tvoření z dobře dostupných materiálů jako jsou např. přírodniny, vlna, bavlnka, ponožka nebo i papírové ruličky.

Děti si také vyzkouší jednoduché a zábavné vědecké pokusy hravou formou.

Rozvíjíme jemnou motoriku, výtvarné dovednosti, dětskou fantazii a práci v kolektivu.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 DIVADLNÍČEK

Čtvrtek 13.30 hodin - 14.30 hodin

Vedoucí: Mgr.  Blanka Dufková

 Společně se vydáme na dobrodružnou cestu do světa divadla a herectví.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 HUDEBNÍČEK

Termín:

Vedoucí: Mgr.  Alena Kratochvílová

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

 SPOLEČENSKÝ KROUŽEK
Společenský kroužek pracuje pod vedením pana učitele Michala Grosse již od školního roku 2000/2001.

Podílí se na kulturně-společenských akcích, které pořádá naše škola a městský úřad - vítání občánků, setkávání se seniory města, návštěvy domova důchodců či LDN.

Společenský kroužek se bude ve školním roce 2020/2021 scházet vždy

každý týden

v pondělí od 14:15 do 15:15 hod.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

SRAZ: vždy v čase od 14.00 - 14.10 hod. !!!

 

ROZTLESKÁVAČKY SUPER GIRLS
 

 

Kroužek je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancování s pompony.

Dívky se seznámí s novou taneční choreografií, při které využijí gymnastické a aerobikové prvky.

Tancem rozvíjí orientaci v prostoru, pracují s rytmikou a tempem.

Dívky jsou vedeny k týmové spolupráci.

Součástí kroužku je příprava na vystoupení pro rodiče i veřejnost.

 

Ve školním roce 2020/2021 se budeme scházet každou středu od 14:00 do 15:00 hod.

vedoucí kroužku: Mgr. Martina Findová

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

 BASKETBALL
 

Úterý 6.55 - 7.40

Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

Nácvik basketbalu , driblink, střelba , hra.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

Od 5.10.2020 je kroužek z rozhodnutí MZ  přerušen

 

 

TANCÁČEK

 

Pátek: 13:00 - 14:00

Vyučující: Mgr. Blanka Dufková

Tanec je především radost z ladného pohybu, vnímání rytmu hudby, ale také dřina.

Náš taneční kroužek je plný zábavy.

V lekcích budou rozvíjeny především pohybové schopnosti a dovednosti.

Při nácviku choreografií bude dbáno na ladnost pohybu a správné držení těla.

Všichni se těšíme na naše první vystoupení!

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

SPORŤÁČEK

 

čtvrtek: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Radka Štolová

Žáci 1. stupně se schází v tělocvičně školy, aby změřili své síly, vydováděli se, zazávodili se, anebo se naučili něčemu novému. Sportovní kroužek je pro žáky naší školy zcela zdarma a je to výborný způsob, jak trávit volný čas. 

Při pěkném počasí navštívíme i další přístupná sportoviště, jako je lehkoatletický stadion a volnočasový areál U Obří hlavy. Také Gránické údolí, které je nedaleko naší školy, nabízí spoustu možností k realizování přirozeného pohybu a upevňování zdraví.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

DYNAMICKÁ POHYBOVÁ CVIČENÍ
 

Pondělí: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Pavel Dufek

Dynamická pohybová cvičení je intenzivní tréninkový program určený široké veřejnosti i sportovcům. Pro účastníky je fyzickou a psychickou výzvou. Je jedním z nejefektivnějších kondičních programů na světě. Cvičení je mírnější formou tréninkových programů armád z celého světa. Jeho hlavní odlišnost oproti ostatním cvičením spočívá v tom, že cvičení probíhá vždy venku, bez ohledu na počasí.

A co tedy děláme?

Běháme, posilujeme, házíme do dálky a na přesnost, překonáváme různé překážky, plníme různé úkoly jek samostatně tak i v týmu a učíme se jak zvládnout výzvy a jak se při nich chovat a hlavně poznáváme sami sebe a své limity.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

 ANGLIČTINA HROU

Termín:

Vedoucí: Mgr. Jana Moltašová

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 ANGLIČTINA HROU

Termín:

Vedoucí: Daniela Rybánská

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

 

 NĚMČINA HROU

Termín:  čtvrtek 12:40 - 13:40

Vedoucí: Mgr.  Lenka Plašilová

Kroužek Němčina  hrou pomáhá dětem budovat pozitivní vztah k německému jazyku formou zábavně pohybových, didaktických aktivit, písniček a her.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)