Kroužky

 SPOLEČENSKÝ KROUŽEK
Společenský kroužek pracuje pod vedením pana učitele Michala Grosse již od školního roku 2000/2001.

Podílí se na kulturně-společenských akcích, které pořádá naše škola a městský úřad - vítání občánků, setkávání se seniory města, návštěvy domova důchodců či LDN.

Společenský kroužek se bude ve školním roce 2019/2020 scházet vždy

každý týden

v pondělí od 14:00 do 14:45 hod.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

ROZTLESKÁVAČKY SUPER GIRLS
 

 

Kroužek je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je tancování s pompony.

Dívky se seznámí s novou taneční choreografií, při které využijí gymnastické a aerobikové prvky.

Tancem rozvíjí orientaci v prostoru, pracují s rytmikou a tempem.

Dívky jsou vedeny k týmové spolupráci.

Součástí kroužku je příprava na vystoupení pro rodiče i veřejnost.

Ve školním roce 2019/2020 se budeme scházet každé úterý od 14:00 do 15:00 hod.

vedoucí kroužku: Mgr. Martina Findová

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

 BASKETBALL
 

Úterý 6.55 - 7.40

Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

Nácvik basketbalu , driblink, střelba , hra.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

 MÍČOVÉ HRY

Pondělí 14:00 - 15:00, středa 6:45 - 7:45

Vedoucí: Mgr. Milan Čučka        

Nácvik různých forem míčových her.

(placený kroužek, pod záštitou SVČ)

Začínáme znovu ve středu 13.5.2020. Sraz je v 10.00 před školou a půj deme na turistickou vycházku.

Kdo má zájem ať dorazí. Těším se. M.Č.

vycházka  

 

 

POHYBOVÝ A TANEČNÍ KROUŽEK

 

Pátek: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Blanka Dufková

Tanec je především radost z ladného pohybu, vnímání rytmu hudby, ale také dřina.

Náš taneční kroužek je plný zábavy.

V lekcích budou rozvíjeny především pohybové schopnosti a dovednosti.

Při nácviku choreografií bude dbáno na ladnost pohybu a správné držení těla.

Všichni se těšíme na naše první vystoupení!

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

 

Středa: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Radka Štolová

Žáci 1. stupně se schází v tělocvičně školy, aby změřili své síly, vydováděli se, zazávodili se, anebo se naučili něčemu novému. Sportovní kroužek je pro žáky naší školy zcela zdarma a je to výborný způsob, jak trávit volný čas. 

Při pěkném počasí navštívíme i další přístupná sportoviště, jako je lehkoatletický stadion a volnočasový areál U Obří hlavy. Také Gránické údolí, které je nedaleko naší školy, nabízí spoustu možností k realizování přirozeného pohybu a upevňování zdraví.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Sportovci do škol)

 

BOOTCAMP

 

Pondělí: 14:00 - 15:00

Vyučující: Mgr. Pavel Dufek

Bootcamp je název pro intenzivní tréninkový program určený široké veřejnosti i sportovcům. Pro účastníky je fyzickou a psychickou výzvou. Říká se že Bootcamp je jedním z nejefektivnějších kondičních programů na světě. Cvičení je mírnější formou tréninkových programů armád z celého světa. Jeho hlavní odlišnost oproti ostatním cvičením spočívá v tom, že cvičení probíhá vždy venku, bez ohledu na počasí.

A co tedy děláme?

Běháme, posilujeme, házíme do dálky a na přesnost, překonáváme různé překážky, plníme různé úkoly jek samostatně tak i v týmu a učíme se jak zvládnout výzvy a jak se při nich chovat a hlavně poznáváme sami sebe a své limity.

 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 2)

 

ANGLIČTINA HUDBOU, MALOVÁNÍM A DIVADLEM

Čtvrtek 14:00 - 15:00

Vedoucí: Mgr. Hana Čechovská

V kroužku se učíme a procvičujeme angličtinu formou her, anglické hudby a tvořením. Snažíme se vnímat anglický jazyk všemi smysly. Nedávno jsme se učili o jídle, vaření a receptech. A tak jsme si zašli upéct sušenky a vyrobit nanuky v krásné, nové školní kuchyňce. 

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)

     

 

 ANGLIČTINA HROU

Angličtina hrou II. ročník - pátek 11:50 - 12:35

Angličtina hrou III. ročník - úterý 12:45 - 13:30

Vedoucí: Mgr. Eva Kolečkářová

Kroužek Angličtina hrou pomáhá dětem budovat pozitivní vztah k anglickému jazyku formou zábavně pohybových, didaktických aktivit, písniček a her.

(kroužek zdarma, v rámci projektu Kolumbus 1)