Nástěnka

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Přijetí žáků do 1. ročníku

Přijetí žáků do 1. ročníku

Už je to uděláno, už je to hotovo!

Už je to uděláno, už je to hotovo!

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Už zase offline a naživo!

Už zase offline a naživo!

S obrovskou radostí vítáme postupný návrat dětí do školy. Rok střídavých lockdownů a distanční výuky nás naučil vážit si skutečného offline kontaktu. Do normálu se vrací i fungování školní psycholožky.

Provoz školy pro děti rodičů IZS

Provoz školy pro děti rodičů IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Rotace tříd od 12. 4. 2021

Rotace tříd od 12. 4. 2021

Provoz školy od 12. dubna 2021

Provoz školy od 12. dubna 2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2021/2022

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19 vydalo MŠMT opatření k zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2021/2022. Zápisy se také v letošním roce budou konat elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí ve škole! ZÁPIS PROBĚHNE DNE 10. DUBNA 2021. ŽÁDOST O PŘIJETÍ JE NUTNO POSLAT PŘÍSLUŠNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V TERMÍNU 1. - 10. DUBNA 2021.  

Uzavření škol: Vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Uzavření škol: Vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Bližší informace: Informace o školství | OPATŘENÍ ZNOJMO (opatreniznojmo.cz)

NOVÉ TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

NOVÉ TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Beseda se žáky na téma Covid-19

Beseda se žáky na téma Covid-19

Během září a na začátku října proběhla v téměř všech třídách naší školy beseda se školní psycholožkou Mgr. Evou Kneblovou na téma Covid-19.

6. rodičovská kavárna: Výchova dětí a mezigenerační vztahy

6. rodičovská kavárna: Výchova dětí a mezigenerační vztahy

Všichni „mladí“ mají pocit, že vědí víc, než generace předchozí. Všichni „staří“ mají pocit, že dřív bylo líp.   Jste rodič a nemůžete vystát zásahy prarodičů do výchovy vašich dětí? Jste prarodiče a nemůžete se už koukat na to, jak jsou vaše vnoučata nevychovaná?  

Výuka v pátek 25. září

Výuka v pátek 25. září

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v odkazu níže naleznete kompletní nabídku naší školy v oblasti zájmových aktivit. Téměř všechny aktivity nabízíme žákům (díky projektům Kolumbus 1, Kolumbus 2 a Sportovci do škol) zdarma. Pouze za kroužky organizované přes SVČ a za družinové kroužky pro děti, které nenavštěvují družinu, se hradí úplata. Přihlášky obdrží žáci od svých učitelů. Činnost zahájíme již od 14. září!

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park