Nástěnka

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Sběr kaštanů a žaludů na Jubilejce

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Znojemské menu v režii našich kuchařek

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, v odkazu níže naleznete kompletní nabídku naší školy v oblasti zájmových aktivit. Téměř všechny aktivity nabízíme žákům (díky projektům Kolumbus 1, Kolumbus 2 a Sportovci do škol) zdarma. Pouze za kroužky organizované přes SVČ a za družinové kroužky pro děti, které nenavštěvují družinu, se hradí úplata. Přihlášky obdrží žáci od svých učitelů. Činnost zahájíme již od 14. září!

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odevzdání přihlášek a zaplacení úplaty

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče dětí budoucí přípravné třídy - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Jubilejní park

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Informace o změně výše platby

Organizace  výuky 2. stupně od 8. června 2020

Organizace výuky 2. stupně od 8. června 2020

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

VRÁCENÍ PLATBY ZA ŠD - aktualizováno

Informace pro rodiče

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Organizace výuky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče, od 25. května 2020 je žákům 1. stupně umožněna prezenční forma výuky. Organizace výuky se řídí metodickým doporučením MŠMT /files/editor/2/Dokumenty_a_formulare/ochrana-zdravi-zs.pdf  

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vzdělávací skupiny pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče, na základě pokynů vydaných MŠMT se žáci devátého ročníku mohou od 11. května 2020 účastnit prezenční přípravy na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci žáků devátého ročníku budou kontaktováni třídní učitelkou, zdali mají zájem o tuto prezenční přípravu svých dětí. 

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

Zápis - rozhodnutí o přijetí do 1. tříd

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

OTEVÍRÁME SPECIÁLNÍ 3. A 6. TŘÍDY PRO ŽÁKY S PORUCHAMI UČENÍ

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Žádosti do 1. tříd - důležité!

Zápis - pomoc se žádostmi

Zápis - pomoc se žádostmi

Informace k platbám za obědy

Informace k platbám za obědy

Online podpora pro domácí přípravu

Online podpora pro domácí přípravu

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám slíbené odkazy na online procvičování učiva. Česká televize rovněž reaguje na dění a potřeby škol a od 16. března spouští projekt UčíTelka: https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

UČIVO V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Doplňující informace k uzavření školy

Doplňující informace k uzavření školy

M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í - UZAVŘENÍ ŠKOLY