Jsme jeden tým - 8. A

Jsme jeden tým - 8. A

Adaptační pobyt ve Chvalovicích nám fakt prospěl

Je nás celkem 22, 9 chlapců a 13 dívek. Na reprezentaci školy dost, ale na průšvihy taky. Takže fakt normální třída. S naší třídní učitelkou jsme vlastně každý den, protože nás učí český jazyk, výchovu k občanství a ještě nám dává zabrat v tělesné výchově a zdraví.

Někteří z nás už letos vycházejí a právě čekají na přijat/nepřijat. Od těch se můžeme učit - jsou už teď trochu napjatí.

Fotogalerie