O třídě

Třída 8.A má 20 žáků - 9 chlapců a 11 dívek. 

 

Třídní učitel: Mgr. Michal Janoušek 

konzultační hodiny: Út 12:45 - 13:30 

e-mail: michal.janousek@zsvaclavskenam.cz

 

Asistentka pedagoga: Zuzana Worschová 

konzultační hodiny: po telefonické domluvě, 777 067 107

e-mail: zuzana.worschova@zsvaclavskenam.cz

Kalendář akcí

14.3.2022 – 31.5.2022

Plánujeme otevřít jednu třídu v budově na Václavském náměstí (max. 15 dětí) a dvě třídy na odloučeném pracovišti Jubilejní park (max. 30 dětí).

Žádosti o zařazení do přípravné třídy získáte ve webové aplikaci na adrese https://zszapis.muznojmo.cz/.

V případě potřeby pomoci s elektronickou přihláškou se obracejte na zástupkyně ředitelky, domluví si s Vámi schůzku:

Václavské nám. - Ing. Petra Maxová, 739 389 031

Jubilejní park - Mgr. Lenka Brdová, 739 389 034