Rozvrh 8.A pro školní rok 2023/2024

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  8:00-8:45 8.55-9.4O 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:35-14:25 14:25-15:05

Po

 M Z

Čj liter.

Vv Vv    Tv  Tv

Út

 Nj Ch

Čj sloh

D Aj    Pč  Pč

St

 M Vob Nj Aj     F    

Čt

 Čj mluv.

Z M D Aj     F    

 M Inf

Čj mluv.

Hv     Ch    

 

SEZNAM VYUČUJÍCÍCH JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

 

Čj - český jazyk   Mgr. Zuzana Urbánková

Aj - anglický jazyk    Mgr. Zuzana Urbánková

M - matematika   Mgr. Jana Moltašová

F - fyzika    Mgr. Jana Moltašová

Př - přírodopis    Mgr. Jana Mikulková

D - dějepis   Mgr. Bc. Radka Nováková

Z - zeměpis    Mgr. Milan Čučka

Vob - výchova k občanství   Mgr. Bc. Radka Nováková

Hv - hudební výchova    Martina Adamová, Dis.

Vv - výtvarná výchova    Mgr. Michal Janoušek

Tvz - tělesná výchova   Mgr. Radka Štolová

Pč - pracovní činnosti    Mgr. Pavel Dufek, Mgr. Lenka Cvingráfová

Nj - německý jazyk   Mgr. Kamila Vrátilová

Inf - informatika   Mgr. Jana Moltašová

Ch - chemie   Ing. Bc. et Bc. Marie Olšová

 

!PRAVIDLA PRO TVORBU REFERÁTŮ!:  viz příloha

 

Přiložené soubory ke stažení