O naší třídě

O naší třídě

Naše třída má celkem 21 žáka, 10 dívek a 11 chlapců.

Jsme aktivní, učíme se, rádi cvičíme, nebojíme se vyjevit svůj názor.

Stará se o nás třídní učitel Pavel Placek

a paní asistentka Zdenka Svobodová.

Konzultační hodiny:

středa 7:00 - 7:30, 14:00 - 15:00

Kontakty:

pavel.placek@zsvaclavskenam.cz

zdenka.svobodova@zsvaclavskenam.cz

telefon sborovny - 736 513 805

telefon družiny - 736 513 806

telefon jídelny - 736 513 803

 

 

Třídní učitel

Kalendář akcí

8:00 – 9:40

Hlavní budova (Václavské náměstí + 4. ročník z OA) - tělocvična školy

Odloučené pracoviště (Slovenská) - tělocvična školy

Provoz školní družiny na obou pracovištích - do 15:00

3. 9. – 6. 9.

3.9.2019 – 6.9.2019

3. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

4. 9. 2019 - třídnické práce do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

5. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)

6. 9. 2019 - zkrácená výuka dle rozvrhu do 11:40 (hlavní budova) a do 11:45 (odloučené pracoviště)