O naší třídě

O naší třídě

Naše třída má celkem 18 žáků, 9 dívek a 9 chlapců.

Jsme aktivní, někdy hyperaktivní, učíme se, rádi cvičíme, umíme vyjevit svůj názor.

Stará se o nás třídní učitel Pavel Placek a paní asistentka Zdenka Svobodová.

Konzultační hodiny: 

1. Pavel Placek: středa 7:00 - 7:45, V. A = přízemí vlevo za ředitelnou

2. Zdenka Svobodová: pátek 7:00 - 7:45, V. A.

Kontakty:

pavel.placek@zsvaclavskenam.cz

zdenka.svobodova@zsvaclavskenam.cz

sborovna I. stupně: 605 223 228

 

Kalendář akcí